torsdag 23. juni 2011

BEVAR AKER SYKEHUS!

  
Blomsterbutikken på Aker er et kjent
landemerke ved Trondheimsveien


17. februar 2010 vedtok styret i Oslo universitetssykehus å nedlegge Aker sykehus.

En bred og mektig folkelig protest har reist seg mot dette.


Et stort flertall i Oslo mener det er vanvittig å nedlegge et velfungerende sykehus i økonomisk balanse.

Det begås et stort feiltrinn hvis man velger å legge ned sykehuset nederst i Groruddalen, for å flytte pasientene til Ahus i Lørenskog. Ahus vil ikke vil kunne ta vare på en økt befolkning på nærmere 170.000 fra 2011. Befolkningsøkningen er dessuten så sterk i Oslo og Akershus, at det åpenbart vil være behov for både Aker og Ahus i tiårene framover.

Fra demonstrasjonen foran
Stortinget 06.12.2010
Noen mener kampen for Aker er den viktigste politiske saken i Oslo nå. Et samlet bystyre støtter kampen. 40.000 har skrevet under på lister mot nedleggelse.

I vår er saken blitt nasjonal, ved at Aker sykehus nå ses i sammenheng med forslagene om nedleggelse av en lang rekke lokalsykehus i Norge - stikk i strid med Soria Moria 2-erklæringen.

Vårt krav er at helseministeren griper inn og stopper galskapen.

I spissen for kampen for Aker står Aker sykehus' venner og Fagforbundet Aker. Du oppfordres til å bli medlem av Aker sykehus venner, ved å sende 100 kr til konto 1602 40 16424. Merk betaling med navn og adresse.

Inviter alle du kjenner til denne siden, og delta i våre protestarrangementer!