lørdag 24. september 2011

SLØSINGEN I OSLO KUNNE FINANSIERT SEKS SYKEHUS FOR MOLDE
La Trond Giske bli helseminister!
Oslo trenger en tøff trønder!

Folk i Midt-Norge er sinte fordi Oslo-sykehusene får ekstra penger, 300 millioner er stridens eple. Jeg kan godt forstå reaksjonene om det var riktig fremstilt, men dette er desinformasjon fra en klønete helseminister. 300 millioner er dessuten et latterlig lavt beløp om man skal ta Strøm-Erichsen på alvor, nærmest en dråpe i havet. Virkeligheten er atskillig verre sett fra Midt-Norges ståsted. Den triste sykehusfusjonen i Oslo kan innebære unødvendige kostnader på 20 milliarder, nok til seks sykehus for Molde.

Folk i Trondheim fikk penger til nybygg, det fikk vi ikke her i Oslo. Men vi på Aker sykehus skal flyttes til Ullevål likevel. Og der er det ikke plass nok, så det må bygges nytt. Uten penger. For å få det til må de dessuten uansett flytte mange virksomheter til Rikshospitalet. Der er det heller ikke er plass. Og der man også må bygge nytt. Det utløser en hel kabal der kostnadsestimatet i flg. helseforetaket selv er 17 milliarder. De pengere har vi ikke og får ikke heller. Problemet er at vi må flytte likevel. St. Olavs hospital har iflg. en skrytebrosjyre fra Helsebygg flg. nøkkeltall: Byggetrinn 1: 5,1 milliarder. Byggetrinn 2: 7,5 milliarder. Sum: 12, 6 milliarder.

Oslo hadde ikke trengt mer penger dersom Helse Sør-Øst RHF ikke hadde nedlagt Aker sykehus som var i bra bygningsteknisk stand. Ullevål sykehus derimot har gamle, dårlige bygg fra 1887 og har langt dårlige byggteksnisk standard. Det er heller ikke plass der. Likevel skal virksomheten på Aker overføres til Ullevål. Det er i utgangspunktet greit å flytte dersom det er vel så bra dit man skal og dersom det er plass der. Men det som sagt svært dårlig standard der og det er som sagt heller ikke plass nok. Direktøren beregnet - som nevnt - kostnadene til denne flyttekabalen til 17 milliarder, men fikk beskjed om å holde seg til budsjettet.

Det kan muligens være effektivt med samlokalisering, da kan det muligens tas ut effektiviseringsgevinster. Men i Oslo tror helseministeren man kan bygge minimalt nytt og forventer likevel at man kan ta ut effektiviseringsgevinster - og det til og med på forhånd! Tanken ledes hen til "The empty hospital" i den gamle TV-serien "Yes, Minister." Styrelederen de har hentet inn fra Sverige vet at det nye samlokaliserte sykehuset i Stockholm på 320.000 kvm. har et byggebudsjett på 14,5 milliarder SEK. Direktøren i Oslo mente flytting uten nybygg var useriøst og trakk seg på dagen. Rapporten fra Multiconsult som dokumenterer hvor bra Aker er og hvor dårlig Ullevål er, kom dagen før styremøtet og er neppe lest spesielt grundig.

Grunnen til at det plutselig ble budsjettunderskudd i Oslo er selvforskyldt, for de overførte seks Follo-kommuner fra Aker til det nye Ahus 01.01.2011 stikk i strid med Stortingets vedtak da de vedtok å bygge Ahus 10.12.2003. Byggeprogrammet på Ahus ble redusert med 30.000 kvm. fordi Follo skulle være på Aker som IKKE skulle legges ned. Likevel vedtok Pølse-Hanssen 27.11.2008 å presse inn Follo på Ahus enda de selv sa i styredokumenter at det ikke var nok senger på Ahus. Senere har både helseforetaksdirektører og visse politikere begynt å bløffe om hva Stortinget egentlig vedtok i 2003. For den som kjenner saken er dette helt hårreisende og en stor skandale. Lar Jens seg lure av Helse Sør-Øst?

Befolkningsøkningen i 2030 i Oslo og Akershus kan iflg. SSB bli ca. 400.000 nye innbyggere. De må derfor likevel bygge de 30.000 kvm. på Ahus som ble tatt ut av byggeprogrammet. Det skulle bli 3,3 milliarder. I tillegg kommer de 17 milliarder det koster å bygge nytt på Rikshospitalet for få plass til flytting fra Ullevål - og nybygg på Ullevål for å få plass til flytting fra Aker. Dette er helt borti alle staur og vegger. Det er nok til seks nye sykehus i Møre og Romsdal.

Cluet er flg.: Da de 01.01.2011 overførte 160.000 innbyggere fra Aker til Ahus fulgte det med 1,7 milliarder budsjettkroner. Ahus er vel å merke et separat helseforetak i Helse Sør- Øst RHF. Ahus innrømmer nå at det er altfor liten plass der. Dersom ikke prestisjen var i veien kunne man reversere vedtaket om å nedlegge Aker som åpenbart er tuftet på feilaktige premisser. Da blir budsjettet til det separate helseforetaket Oslo universitetssykehus HF styrket med 1,7 milliarder uten at det går utover Helse Midt-Norge RHF. Dessuten har man da plass til befolkningsøkningen uten å måtte bygge nytt. Da blir det kanskje en vakker dag også penger til nytt sykehus for Molde og andre steder.

Aker sykehus var et sykehus i Europa-eliten på urologi, karkirurgi, hormonbehandling mv. og TV-overførte operasjoner til andre land. Det er pusset opp for 600 millioner helt nylig. Splitter nye avdelinger med topp utstyr står nå og støver ned. Aker hadde lavt sykefravær, lav turnover, få avvik. Aker gikk med overskudd. Når hørte du sist om et offentlig sykehus som gikk med overskudd?

Nedleggelsen av Aker i Groruddalen på Oslos østkant er en sørgelig hustorie om løgn og svik og manipulasjon, der det virker som om helseforetaksdirektørene lurer naive politikere. Helseministeren og hennes dotter av noen statssekretærer må slutte mens leken er god. La en tøff trønder som Trond Giske overta. Det første han bør gjøre er å trykke på "reset"- knappen og la Aker sykehus leve. Det andre han bør gjøre er å sparke Bente Mikkelsen fra lederjobben i Helse Sør-Øst. Det tredje han bør gjøre er å kutte ut de regionale helseforetakene og la de folkevalgte styre våre sykehus. Aps landmøte åpnet jo for en såkalt evaluering av helseforetaksmodellen, en modell det ikke lenger er flertall for på Stortinget.

Da er det håp om rødgrønn valgseier i 2013. Ap og SV tapte med glans valget i Oslo til tross for storstilt mobilisering. dette pga. ekstremt lav valgdeltagelse. Om Groruddalen var egen kommune ville den hatt tredje dårligste valgdeltagelse i Norge. Grunnen til det er at 40.000 underskrifter ble ignorert. En Facebookgruppe med 13.000 medlemmer. 700 underskrifter fra eldresentre, borettslag, lokale organisasjoner, lokallag av politiske partier - bl.a seks lokallag av Oslo Ap. Oslo sa nei til nedleggelse av Aker sykehus. Alt ble ignorert. Illusjonene brast og hjemmesitterpartiet vant. Men hovmod står for fall: Ante ruinam exaltatur spiritus.

La Trond Giske bli helseminister. Oslo trenger en tøff trønder.

Mvh Ivar Christensen , styremedlem i Aker sykehus' vennerHelseministeren roter det til:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7806239

Millionløfte til Oslo-sjukehus skaper strid:
http://www.smp.no/nyheter/innenriks/article380988.ece

Fakta om Nya Karolinska Solna:
http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Fragor--Svar/

Fakta om St. Olavs hospial fra Helsebygg:
http://www.helsebygg.no/vedlegg/31288/HEMN_0007_INNSTIKK_1609.pdf
.
.
.

tirsdag 20. september 2011

GRORUDDALEN TUTET FOR FABIAN

Hva hjelper det at Oslo Ap får høy stemmeandel i enkelte kretser når det er elendig valgdeltagelse? Til tross for tidenes mobilisering gikk valgdeltagelsen faktisk ned i flere kretser: Tonsenhagen, Nordtvet, Furuset skole, Linderud, Tokerud skole og Veitvet skole. Patetisk derfor når Jan Bøhler og Raymond Johansen smiler stivt til pressen.

Som kjent offentliggjorde Aker sykehus' venner sin spørreundersøkelse med terningkast i siste Akers Avis før valget. Med topp resultat for Rødt og for Frp og bra for Høyre. Da ble velgerne utsatt for krysspress og lojalitetskonflikt som resulterte i lav valgdeltagelse og dermed seier for Fabian.

Legg merke til at Frps stemmetall økte i Groruddalen selv om den sank ellers. Og SVs stemmetall gikk ned i Groruddalen som overalt ellers. Sånn kan det gå når man graver sin egen grav i Groruddalens grå grøfter.

Over brua ved Linderud hang det 12.09. et banner der det sto: "Tut for Fabian!" Det var nok flere groruddøler som tutet enn det Jan Bøhler og Raymond Johansen setter pris på.
.
.
Akers Avis Groruddalen om valgdeltagelsen

Se terningkast: Hvilke partier støtter Aker?
.
.


Uredde fagforeningsfolk blir fjernet av ledelsen
mens politikerne sitter og ser på.

.
.
.

TANKER OM AKER OG VALGET I OSLO

Valgdeltagelsen i år er lav, 55,3% i Groruddalen mot 60,3% for hele Oslo. Jan Bøhler sier at de hadde satset på mye større valgdeltagelse. Det hjelper ikke at Ap har 57,2% på Gran skole når valgdeltagelsen bare er 48,5%. Veitvet skole er også dårlig med 45,6%, Stovner skole 51,4%, Stovner vgs 50,7%, Tokerud skole 51,9%.

                     Folk i Groruddalen er glade i Aker
                     og godtar ikke nedleggelse.

Oslo Ap jubler fordi de fikk 47,8% i Groruddalen mot 33,6% i hele byen - det er patetisk når de ikke vinner valget i Oslo som helhet pga. lavt fremmøte i den samme Groruddalen.

Frp i Groruddalen får 10,6% mot 7,2% i Oslo som helhet. Det er neppe tilfeldig.SV i Groruddalen får 5,0% mot 6,2% i hele byen - heller neppe tilfeldig.

At Rødt får 3,2% her mot 3,6% i hele byen er ikke lett å forklare, men et gammelt ord sier at utakk er verdens lønn.


Hvis man tenker på annonsen i siste Akers Avis Groruddalen før valget med terningkast osv. så gikk best karakter til Rødt og Frp. Jeg vil tro at mange trofaste Ap- velgere heller sitter hjemme enn å støtte erkefienden i Rødt eller Frp. Tilsvarende for SV-velgere. Men enkelte Ap-velgere har gått over til Frp, det er nok endel overgang i enkelte grupper mellom Ap og Frp. SV-folk har enten sittet hjemme eller gått over til Ap.


Alt mens Høyre her får 24,3% mot 36,1% i byen som helhet. Hver fjerde velger i Groruddalen er altså Høyrevelger, det er interessant. Det er betydelig fremgang for Høyre mange steder her. Høybråten 34,5%, Løren 31,4%, Årvoll 31,2%, Tonsenhagen 28,2% - tom. god oppslutning på Romsås og Gran med 17,2% begge steder. Ting kan tyde på at en del Ap-velgere har gått over til Høyre
.


Konklusjonen min er derfor at Aker sykehus-saken har vært medvirkende til at Fabian fortsetter som ordfører.

Over Trondheimsveien ved Linderud hang det 12.09. et banner det sto: "Tut for Fabian!" Det var flere som tutet enn det Jan Bøhler setter pris på.

Som folk i Groruddalen vet, støttet en lang rekke lokale partilag - herunder 6 lokallag av Oslo Ap - underskriftskampanjen mot nedleggelse av Aker -  - ved siden av 700 borettslag, organisasjoner, småbedrifter mv. samt hele 40.000 underskrifter fra enkeltpersoner.

Oslo Ap - for ikke å nevne Oslo SV - hadde klare vedtak om å bevare Aker som lokalsykehus. SVs ordførerkandidat sviktet jo totalt og Jan Bøhler fikk vel munnkurv. Til slutt begynte man med erindringsforskyvninger om hva Stortinget vedtok da de bestemte at Ahus skulle bygges. Sånt straffer seg. Aps og SVs velgere er ikke spesielt glemsomme eller dumme. Selv om de bor i Groruddalen.

SV og Ap gravde sin egen grav i Groruddalens grå grøfter.
.

Kun 8 av 59 mandater er fra Groruddalen og ingen fra AP eller SV snakker om Aker eller raseringen av sykehusene i Oslo.
.
.

tirsdag 6. september 2011

PARTIENE SVARER OM AKER SYKEHUS - SE TERNINGKAST

Aker sykehus' venner og Fagforbundet Aker har i anledning valgkampen bedt om klare og konkrete svar på hva de enkelte partier virkelig mener om nedleggelsen av sykehuset vårt. Vi har mast og vi har purret. Noen vil ikke svare, andre svarer med politikerpreik og tåkete formuleringer. Vi har imidlertid avpresset dem noenlunde forståelige svar etter hvert, bortsett fra SV som ikke gidder å svare i det hele tatt. Svarene er rangert og gitt terningkast for oversiktens skyld. Les detaljer i svarene og mer om metodikken i lenken nedenfor.


Les detaljene i partienes svar og mer om metodikken:
http://www.ivarmedia.as/AkerPartieneSvarer.pdf

.
.
.

LAR JENS SEG LURE AV HELSE SØR-ØST?

Helseforetaksdirektører og andre byråkrater feilinformerer politikerne. Helsedept. svarer på Jens' vegne feil om Stortingets vedtak 10.12.2003 da de sa ja til å bygge Ahus. Stortinget vedtok at Follo skulle være på Aker. Helseforetaket underslo viktig rapport om Akers bygningstekniske tilstand. Follo ble overført på en så sleip måte at mange politikere ikke fikk det  med seg før et år senere. Det ble lovet en gransking av Ahus før Follo og Alna skulle overføres, men Stortingskomiteens og Bystyrets forutsetning ble brutt. De bløffer om mangel på leger, sykepleiere og senger.


En rekke demonstrasjoner og første mai-tog har vært
preget av Groruddalens kamp for å bevare Aker sykehus.

HELSEBYRÅKRATENE SVARER FEIL PÅ STATSMINISTERENS VEGNE
En som bor i Follo henvendte seg til statsministeren primo februar 2011 om nedleggelsen av Aker og svaret som først forelå 04.04.2011 var ført i pennen av Helsedept. http://www.ivarmedia.as/AhusSvarbrevFraJens.pdf
Det var ikke bare et sent svar, men dessuten feil. Follo skulle være på Aker! Stortinget vedtok aldri at Follo skulle til Ahus som Helsedept. nå påstår. De sier jo at forutsetningen for Stortingets vedtak 2003 var at Alna og Follo skulle betjenes av Ahus. Det er direkte feil. Dette bekreftes av dokumentene fra Stortingets behandling 10.12.2003:

”…dimensjonert for 340.000 innbyggere”. Det vises til revidert forprosjekt.
2) Revidert forprosjekt for Ahus av 28.05.2003, se side 11.http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=13377
”Romerike og tre Oslobydeler: 340.000 innbyggere.”
3) Hovedfunksjonsprogram  for Ahus (versjon  4) av  10.07.2003, se side 11 og 21http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=13378
Legg for øvrig merke til øverst på side 23, at man i prognosene viser til fotnoter,
men fotnotene er IKKE tatt med – slik at det er vanskelig å etterprøve saksbehandlingen.
4) Referat fra debatten i Stortinget 10.12.2003 om statsbudsjettet for 2004: http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Stortinget/2003-2004/s031210.pdf

Noen går seg vill i at Follo skulle ha visse sentralsykehusfunksjoner på Ahus, men det store volumet -  lokalsykehusfunksjonene - skulle Follo ha på Aker. I motsetning til Follo var det vedtatt i Stortinget 10.12.2003 at Bydel Alna skulle overføres til Ahus når sykehuset var ferdigbygd. Men Follo skulle ikke overføres til Ahus, det skulle være på Aker sammen med Bydel Bjerke. Også Nes kommune har visse sentralsykehusfunksjoner på Ahus, det er ingen som sier de ”hører til” Ahus av den grunn. De hører til på Kongsvinger sykehus, dvs. det er altså lokalsykehusfunksjonene som er på Kongsvinger. Nes overføres muligens siden, men det er en annen sak: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5501377.ece
Det er fordi visse diagnoser er sjeldnere enn andre og da har man en viss funksjonsfordeling mellom sykehusene for å sikre et volum som bygger kompetanse for personalet.
Jeg viser her til Stortingets helse- og omsorgskomités flertallsinnstilling 29.04.2010 http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-226/ til sak om utsettelse av overføring av Follo og Bydel Alna. Der heter det: ”Fleirtalet vil òg vise til St.prp. nr. 1 (2003–2004) når det gjeld endeleg vedtak om byggestart for Nye Ahus ved Akershus universitetssykehus. I planane for denne utbygginga var det med ein føresetnad om at pasientane frå bydelane Grorud, Stovner og Alna skulle få Ahus som sitt framtidige lokalsjukehus. Fleirtalet er kjent med at innbyggarane i bydelane Stovner og Grorud vart flytta over i 2004, og at pasientar frå Alna bydel vert flytta over i 2011. Innan den tid skal ei ny avdeling med pasienthotell takast i bruk.” Vi ser at det er de tre Oslo-bydelene som lå inne i stortingsvedtaket om å bygge Ahus i 2003, det er ikke snakk om Follo. Follo skulle være på Aker. Laial Dåvøy (KrF) har en merknad der det heter: "Dette medlem viser til at endringene i opptaksområdet for Aker universitetssykehus som følge av utbyggingen av Akershus universitetssykehus, Ahus, innebar at Aker sykehus fikk tilført lokalsykehusansvar for Follo. Disse endringene gir ikke grunnlag for å hevde at Stortinget har gitt sin tilslutning til nedleggelse av Aker sykehus."


HELSEFORETAKENE VET Å OMGÅ SORIA MORIA
Slå sammen lokalsykehuset med det store sykehuset, gi begge nytt navn - og nedlegg deretter lokalsykehuset. Intervju 30.11.2009 i Aftenposten med Jan Bøhler: ”Fredag gikk leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, hardt ut mot det han mener er språkmanipulasjon for å kunne legge ned Aker sykehus. Helse Sør-Øst definerer nemlig nå Aker sykehus som "en samling bygninger som det gis sykehustjenester i". Bøhler sier til NRK at Helse Sør-Øst, ved å "avdefinere" Aker som et sykehus, åpner for kunne legge ned uten at man dermed bryter løftene i Soria Moria 2 om at ingen lokalsykehus skal legges ned. - Dette er et av de verste eksemplene jeg har hørt av et byråkrati som tror at ved å tegne en organisasjonsskisse kan de oppheve det som er grunnleggende for Oslos befolkning. Nemlig at det ligger et sykehus med fire tusen ansatte på Aker, sier Bøhler. Ved nyttår opphørte Aker å eksistere som eget helseforetak, og ble i stedet en avdeling under nykonstruksjonen Oslo Universitetssykehus. Fra 1. januar vil Aker heller ikke lenger være det Helse Sør-Øst kaller et "separat driftssted". ( http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3397897.ece )


BLØFFEN MED AT AKER HADDE DÅRLIGE BYGNINGER
Multiconsults rapport dat. 16.02.2010 redegjør for at bygningene på Aker er i langt bedre stand enn bygningene på Ullevål. Likevel hevder Oslo universitetssykehus (OUS) at aktivitetene skal samles på Ullevål og ikke på Aker og at Aker dessuten burde selges, noe som ble stoppet av helseministeren. Multiconsults rapport er datert 16.02.2010 og var ikke kjent for styremedlemmene i OUS som fattet vedtak om nedleggelse dagen etter - 17.02.2010.

i sak om utsettelse av pasientoverføring til Ahus, heter det bl.a.: ”Disse medlemmer viser videre til rapporten «Kartlegging av bygningsmasse og medisinsk utstyr» som er utarbeidet av Oslo universitetssykehus. Disse medlemmer stiller seg undrende til at denne rapporten ble gjort kjent om lag 14 dager etter at styrevedtak om nedleggelse av Aker sykehus ble fattet. Rapporten sier blant annet følgende: «I henhold til Multiconsults rapport innebærer dette arealer med tilstandsgrad mellom 2 og 3, dvs. bygg som samlet karakteriseres som utilfredsstillende eller dårlige. Ved Ullevål er andelen 58 %, mens den ved Rikshospitalet og Aker er hhv. 1 % og 15 %.» Disse medlemmer vil i denne sammenheng påpeke at Aker sykehus ser ut til å ha en svært lav andel av bygningsmassen i det som kalles «utilfredsstillende» tilstand.” Se sak 7/2010 – side 3 i protokollen fra styremøtet 17.02.2010: http://old.oslo-universitetssykehus.no/modules/module_118/internal_streamfile.asp?fileId=2415

Multiconsults rapport datert 16.02.2010 kan du se her: 


FOLLO BLE OVERFØRT TIL AHUS  27.11.2008 OG DERMED VAR AKER
DE FACTO NEDLAGT
OUS fattet formalvedtak om å nedlegge Aker 17.02.2010. Evfemistisk betegnet ”Suksess gjennom samhandling – utvikling av lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus.”
Se sak 9/2010 - side 5:
Her viser de til styremøtet i Helse Sør Øst 20.11.2008 der man i sak 108/2008 vedtok å overføre Follo til Ahus. Dermed ville det bare være Bjerke igjen på Aker - og Aker ville dermed bli nedlagt. Så Aker ble de facto nedlagt i og med at Bjarne Haakon Hanssen overførte pasientene i Follo 27.11.2008. Og Jan Bøhler m.fl. hadde kanskje ikke fått med seg dette da de i november og desember 2009 gikk sterkt ut i pressen om saken, da var allerede gått ett år. Se styremøtet i Helse Sør-Øst 20.11.2008, sak 108/2008 der Follo overføres til Ahus:
http://old.helse-sorost.no/stream_file.asp?iEntityId=3269 Her er det mye visjoner og verdier og preik, men essensen står på side 12: ”Sykehusområdet omfatter …samt Akershus fylke med unntak av kommunene Asker og Bærum.” Dette ble stadfestet i foretaksmøtet der helseminister Bjarne Haakon Hanssen 27.11.2008 strødde sand på vedtaket: Se sak 4 på sidene 3 og 4: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202008/Protokoll%20sorost%20271108.pdf "Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør-Øst RHF har foreslått flg. syv sykehusområder: …Akershus, Oslo….Foretaksmøtet har merket seg at dette innebærer endringer i sykehustilhørighet for deler av befolkningen i regionen. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmøtet stadfestet styrets vedtak for omstilling i Helse Sør-Øst RHF...”
Men i Romerikes Blad 10.11.2008 - sier adm.dir. i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen: ”Helseforetaket har vurdert alle bygningene sine, noen holder mål, andre ikke.  – Vi må bruke den gode bygningsmassen maksimalt og fase ut det som ikke er egnet til pasientbehandling.."  http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3911258.ece Her sier hun også at Aker skulle bestå som lokalsykehus – og åpnet tom. for å ha akuttkirurgi selv om klinikkledelsen lå et annet sted. Hun sa her dessuten at det nye mor og barn-senteret på Ullevål skulle bestå, det som nå skal nå ombygges for å få plass til funksjoner fra Aker. Bente Mikkelsen har sannsynligvis allerede her konkludert med at bygningene på Aker er dårlige. Det forklarer hvorfor Multiconsults rapport dat. 16.02.2010 ikke ble gjort kjent for styret i OUS da de nedla Aker 17.02.2010.

EVALUERING AV AHUS EN FORUTSETNING FØR OVERFØRING AV FOLLO OG ALNA

Sintef Helses evaluering av Ahus var foranlediget av at Bydelene Grorud og Stovner var misfornøyd med Ahus og ba om tilbakeføring til Aker. Det ble vedtatt en gransking og både bystyret og stortingskomiteen forutsatte at granskingen ble foretatt før ytterligere overføring av pasienter fant sted. 160.000 nye pasienter skulle overføres nyttårsskiftet, nærmere bestemt pr. 03.01.2011.

STORTINGET FORUTSATTE EVALUERING

Stortinget fikk seg forelagt et forslag om å utsette overføringen av Follo og Alna.
De støttet ikke forslaget 04.05.2010, for det ble vedtatt ”lagt til protokollen.”
Men Stortingets helse- og omsorgskomité viste til evalueringen i sin innstilling 29.04.2010:
En del av begrunnelsen hitsettes: ”Forslagsstillerne stiller seg for øvrig undrende til at Aker sykehus legges ned som en konsekvens av overkapasitet ved Ahus. Forslagsstillerne har mottatt signaler som tyder på at kapasiteten ved Ahus allerede er sprengt, og mener at omfanget av korridorpasienter synliggjør dette. Forslagsstillerne er av den oppfatning at regjeringen må gripe inn overfor styret i Helse Sør-Øst i denne saken, slik at man får sikret videre drift av Aker sykehus frem til nødvendig kapasitet eksisterer ved Ahus eller pasienttilbudet sikres på annet vis. ” Så kommer det: Komiteen vil understreka at det skal gjennomførast ei evaluering av pasienttilbodet til innbyggarane i bydelane Grorud og Stovner før den varsla overføringa i 2011 vert realisert. Dette i samsvar med krav frå Oslo bystyre.” Videre heter det: ”Komiteen legg til grunn at departementet ser til at Stortinget sine føresetnader for dei endringane som no skjer, vert oppfylt. Innbyggarane skal vera trygge på at det vert gitt eit godt og forsvarleg lokalsjukehustilbod både ved Akershus universitetssykehus og ved dei tre lokalsjukehusa i Oslo. Til slutt heter det: Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, vil vise til at det i St.prp. nr. 1 (2003–2004) ble foreslått et investeringstilskudd for å bygge nytt Akershus universitetssykehus, Ahus, til erstatning for det daværende sykehuset som var i en svært dårlig forfatning. Sykehuset ble dimensjonert for å dekke lokal- og sentralsykehusfunksjoner for 340 000 mennesker. Som dimensjoneringsgrunnlag ble sykehusforbruket for befolkningen i Romerike og de tre bydelene den gang, 9, 10 og 11, i Oslo lagt til grunn. Dette medlem viser til at endringene i opptaksområdet for Aker universitetssykehus som følge av utbyggingen av Ahus, innebar at Aker ...fikk tilført lokalsykehusansvar for Follo. Disse endringene gir ikke grunnlag for å hevde at Stortinget har gitt sin tilslutning til nedleggelse av Aker sykehus..."

BYSTYRET FORUTSATTE EVALUERING

Oslo bystyre advarte 27.01.2010 i sak 16/10 mot nedleggelsen av Aker og forutsatte at evaluering skulle gjennomføres før Follo og Bydel Alna ble overført 03.01.2011. Se side 7 i pdf-filen: http://www.ivarmedia.as/OsloBystyreAker27.01.2010.pdf

I Aftenposten 08.12.2010 heter det: ”Partienes gruppeledere i Oslo har sendt et brev til helse- ministeren der de ber henne utsette prosessen med å overflytte pasienter til Ahus.””…de ber henne vente med overflytting til evalueringen er klar. Den skal være ferdig fredag, men lokalpolitikere i Oslo mener den kommer for tett opptil overflyttingen, så tett at det ikke blir tid til å ta en konklusjon av evalueringen.”

Sintef Helses rapport kom 10.12.2010. http://ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=24056
Da skulle den innen nyttår behandles av to bydelsutvalg samt et bystyre. Dessuten hadde de fått oppdraget så sent at de ikke hadde fått tid til å snakke med pasienter og pårørende, men de hadde snakket med ledelsen på Ahus!

HELSE SØR-ØST  FORUTSATTE EVALUERING
Bente Mikkelsen villeder når hun 24.02.2010 http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21137&C=979&D=2
sier: ”
Oslo kommune har bedt om at det ikke blir gjennomført ytterligere pasientoverføringer til Ahus før det er gjennomført en evaluering av pasienttilbudet til befolkningen i Grorud og Stovner bydeler. Det skal vi følge opp. Jeg har forsikret meg om at Ahus i samråd med bydelene Grorud, Stovner og Alna vil gjennomføre en evaluering av tjenestetilbudet for befolkningen i bydelene. Evalueringen vil blant annet omfatte erfaringer og synspunkter både fra brukere og tjenesteapparatet.”
Innbyggerne i Groruddalen er glade i lokalsykehuset sitt og vil
kjempe for det. 40.000 underskifter og 700 lokallag, borettslag,
bedrifter mv. - bl.a. seks lokallag av Oslo Ap, vil la Aker leve!HELSEDEPT.  FORUTSATTE FORSVARLIG PASIENTBEHANDLING
Helsedept. og Helse Sør-Øst ga ved gjentatte anledninger uttrykk for at overføring av Follo og Bydel Alna 03.01.2011 ikke skulle skje før det var forsvarlig. Det måtte de fleste da tro innebar at overføring ikke skulle skje før evalueringsrapporten forelå og var behandlet seriøst. 26.08.2010 sa statssekretær Robin Kåss flg.i Aftenposten:”- Er det aktuelt for helseministeren å gripe inn og stanse prosessen? - Den prosessen som nå er i gang, er et resultat av byggingen av nye Ahus. Dette er et vedtak som ligger flere år tilbake i tid. Å reversere dette nå vil være direkte uansvarlig, men vi vil ikke godta at noen pasienter flyttes fra et sykehus til et annet før de er sikret et minst like godt tilbud, sier Kåss.”

HELSEFORETAKENE VILLEDER - FEILINFORMERER OG BLØFFER
1) Bente Mikkelsen villeder ved å si i Romerikes Blad 10.11.2008 http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3911258.ece
at Aker skal bevares samtidig som hun fremmer styresak om å overføre Follo – hvilket innebærer nedleggelse av Aker.

2) Nyansatt adm.dir. ved Ahus, Hulda Gunnlaugsdottir, villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad sier Ahus mangler 12 overleger. http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece De 12 kommer i tillegg til de 53 de sa de måtte ha, men ikke fikk, de mangler egentlig 12 + 53 = 65 overleger. Hun sier de har kontroll og er klar for å overta Alna og Follo ved nyttår. Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk. Men i Østlandets Blad 11.09.2010
sier daværende kst. adm.dir. ved Ahus Øyvind Graadal at 193 legehjemler er et minimumskrav. I et brev til Helse Sør-Øst skriver Graadal: ”Opprettelse av nye legestillinger ved Ahus er en helt nødvendig og kritisk faktor i forhold til å overta nytt opptaksområde.” Men Ahus fikk ikke 193 legehjemler i drakampen med sterke krefter på Rikshospitalet og Ullevål, det ble 53 færre.  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3799611.ece  og


3) Helseforetaksdirektør Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad bagatelliserer faren for økte ventelister http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece
Vi ser nå at ventelistene ikke ble korte, tvert imot øker de. På http://www.frittsykehusvalg.no/
ser man at for hjerteutredning/coronar angiografi er både Aker og Ahus fjernet fra nettsiden. I TV2–nyhetene 05.04.2011 lovet en direktør at det pr. 03.01.2011 skulle bli like korte ventelister på Ahus som på Aker. http://webtv.tv2.no/webtv/sumo/search.do?keywords=aker+sykehus&treeId=9992  
Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.


4) Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier det ennå mangler noen sykepleiere: ”På samme måte er intensivsykepleiere mangelvare her i landet. Vi har ikke fått dekket behovet for slike. I stedet benytter vi erfarne sykepleiere i disse stillingene, for å unngå at de blir stående ubesatte.”Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk. Til dette er å si at det er nytt for meg at det har vært et problem på Aker å skaffe intensivsykepleiere. Meg bekjent er det heller ikke noe problem på Ullevål. Og på Rikshospitalet står de i kø for å få jobb. Men på Ahus er det altså aldeles umulig å rekruttere intensivsykepleiere. Hmmm…Men nå har Ahus startet en videreutdanning http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=23637&C=979&D=2 så om halvannet år blir det muligens en bedring. Om de da ikke slutter så fort de kan.  Hva angår "pleieressursene", sa Ahus i sine styredokumenter før overføringen at disse måtte være på plass senest 01.10.2010 om dette skulle gå bra.

5) Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier at en ny pir med 113 senger akkurat er tatt i bruk og at det nødvendige utstyret er på plass…Den som ikke vet bedre kan få et inntrykk av at både denne nye sengefløyen (”sengepir 1”) og det privatiserte pasienthotellet (som Norlandia driver), er noe som kommer nå ifm. overføringen av Alna og Follo.
På sin nettside ”Ahus 2011 er i rute”
http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21202&C=979&D=2

sier Ahus 16.03.2011: ”Fra 2011 øker Ahus pasientgrunnlaget med 160.000 mennesker når sykehuset også blir lokalsykehuset for Alna bydel i Oslo samt for hele Folloregionen. For å ha kapasitet til å overta disse pasientene bygges nå den siste sengepiren på Ahus, S 1, med 112 senger. I tillegg bygges det et pasienthotell med 76 rom.” (min uth.)
På sin nettside ”Statsråden imponert” http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21334&C=979&D=2
sier Ahus 23.03.2010 at ”Statsråden forlot Ahus i trygg forvissning om at her er man i rute til å ta imot de nye pasienten i det utvidede opptaksområdet. Neste gang statsråden kommer til sykehuset vil en ny sengepir med 112 senger og et nytt pasienthotell med 76 rom være ferdig.” Men både ”sengepir 1” og pasienthotellet hører med til det opprinnelige byggeprogrammet som ble vedtatt av Stortinget 10.12.2003. Grunnen til at det ikke ble ferdig før ved nyttårskiftet 2010/2011 er interne rokkeringer og rivingsarbeider osv. Det var to byggefaser. Og det opprinnelige byggeprogrammet var vel å merke dimensjonert uten Follo - som jo skulle ha sitt lokalsykehus på Aker. Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.


6) Ahus har 46 senger for lite i hht. sin egen styresak 97/09, side 8 (nederst) og 9 http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=19519 i styremøtet 27.11.2009). De regner med at de kan ”adressere” dette ved å ta i bruk Stensby og ved å forutsette at liggetiden kan kuttes enda mer, ved at enda flere kan behandles poliklinisk, ved at enda flere kan behandles dagkirugisk, osv. ”Det må være mulig å” sier de. Og de regner ut fra 90 % belegg. I en PowerPoint presentasjon datert 23.03.2010 http://www.ivarmedia.as/AhusPowerPointSengekapasitet23.03.2010.pdf som vel er beregnet for presse og politikere, har man tatt ut nettopp denne ene setningen med at det mangler 46 senger. Tillitsvalgt for overlegene på Ahus sier 11.06.2009 det er 300 senger for lite:.  http://www.dagbladet.no/2009/06/11/nyheter/innenriks/helse/ahus/sykehus/6669448/  Og Helse Sør-Østs flytteprosjektgruppe sa det var 325 senger for lite. De satser alt på å kutte liggetiden enda mer og overføre enda fler til dagbehandling. Strikken tøyes uforsvarlig langt. Det blir akutte reinnleggelser - og en eneste stor og ond sirkel. Men fint for den som selger helseforsikringer.
Hulda Gunnlaugsdottir villeder derfor når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier hun har kontroll og at de er ”klar for 170.000 nye pasienter: Neste mandag går startskuddet: Med 1.352 nye ansatte forsikrer Ahus-ledelsen at sykehuset er beredt til å ta imot 170.000 nye pasienter...En ny pir med 113 senger er akkurat tatt i bruk. Det nødvendige utstyret er på plass – i likhet med en liten armé av nyansatte.” Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.

STORTINGSVEDTAK
1) Bygging av Ahus 10.12.2003 der de bestemte at Follo og Bjerke skulle være på Aker.
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Stortinget/2003-2004/s031210.pdf


2) Sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst med virkning fra 01.06.2007. 
Se st.prp. 44 for 2006/2007 der det heter: ”Bedre ressursutnyttelse og koordinering i hovedstadsområdet...vil være et gode...

Se foretaksmøtet 30.05.2007 der Helse Sør-Øst "fikk oppdraget med å virkeliggjøre regjeringens intensjoner med etableringen av Helse Sør-Øst". Dette betyr ikke at Aker skulle nedlegges. Side 2: "Det ble vist til hovedintensjonene bak sammenslåingen og behov og potensiale for langt bedre samordning og ressursutnyttelse ..." Helseministeren "er inneforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger." Men det betyr heller ikke at Aker skulle nedlegges når det ikke er plass andre steder. Side 3: "Eier er inneforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger." Men det betyr heller ikke at Aker skulle nedlegges uten at det er plass på Ullevål og Ahus.  Tvertimot forutsettes det behandlingskvalitet og at pasientens interesser veier tyngst, se nedenfor.

Et tema i forberedelsesarbeidet forut for sammenslåingen har vært eventuelle behov for å foreta endringer i helseforetakenes opptaksområde, spesielt i hovedstadsområdet.
Side 5: "Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør-Øst RHF vurderer behov for eventuelle endringer i opptaksområder som ledd i arbeidet med å følge opp og virkeliggjøre formål med sammenslåingen." Det betyr ikke at Follo kan overføres uten at det er plass til pasientene på Ahus.

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202007/PROTOKOLL%20sor-ost%20300507%20ENDELIG.pdf

Se også styremøter i HSØ om denne saken

27.09.2007 sak 040-2007
På side 6 i pkt. 3,1 b heter det: ”Kvalitet i behandlingen og god ressursutnyttelse skal ligge til grunn for endringer.” På side 12 heter det: "På den ene siden vil vi være konsekvente og insisterende på at det alltid er pasientens interesser som skal veies tyngst når endelige beslutninger skal tas. På den andre siden vil vi gjennom dyp og bred involvering søke etter løsninger som oppleves som positive for alle involverte parter, og til minst mulig ulempe."

Se også  030, 049, 058, 068/2007  og 038, 039, 050, 067 nr. 1 til 7 og 109/2008
som Helse Sør-Øst anser som sitt samlede svar på dette oppdraget.  

F.eks. vedtok styret i Helse Sør-Øst 17.04.2008 å endre opptaksområdene slik at Ahus overtok Follo.
.
.
.HELSEMINISTEREN FEILINFORMERER STORTINGET, SIER LEGETILLITSVALGT

Etter at Siri Hatlen mandag gikk av som direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), krevde en samlet opposisjon at helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap) redegjorde for situasjonen ved helseforetaket og omstillingsprosessen det er midt oppi.

I går stilte statsråden i Stortinget, der hun blant annet trakk fram det hun mener er synlige, og positive eff ekter av sammenslåingen så langt. Klinikktillitsvalgt overlege Christian Grimsgaard ved OUS er langt fra imponert over det som ble sagt.

- Redegjørelsen hennes er full av feil. Hun villeder Stortinget, sier Grimsgaard til Dagsavisen.

ØKT VENTETID
Strøm-Erichsen sa blant annet: «For eksempel utføres operasjoner ved prostatakreft ved én klinikk. Tidligere ble dette gjort på fire klinikker. Dette har økt kapasiteten med om lag 30 prosent fra 2009 til 2010, og ventetidene er vesentlig redusert.»

- Feil. Kirurgisk behandling av prostatakreft har foregått ved to steder, både før og etter fusjonen, ikke ved fire. Økt kapasitet skyldes ikke fusjonen, men hovedsakelig at det ble ansatt en ekstra lege ved Radiumhospitalet i 2009. Ventetida har gått noe ned ved Radiumhospitalets avdeling, men på

Aker har ventetida økt, sier Grimsgaard. FRISTBRUDD Når det gjelder fristbrudd ved OUS, sa helseministeren følgende: «Andelen pasienter som opplever brudd på behandlingsfristen er fra januar til april i år redusert fra 20 til 10 prosent».

- Dette gir også et feilaktig bilde. Reduksjonen i antallet fristbrudd skyldes i all hovedsak endringer i registreringsrutinene. Man har luket ut både gamle og nye feilregistreringer i forbindelse med overgang til et nytt datasystem, men det betyr ikke at flere pasienter blir behandlet, sier Grimsgaard.

- Strøm-Erichsen må være desperat når hun prøver å bruke disse eksemplene til å vise at fusjonen har gitt god eff ekt, legger han til.

- SVEKKER BEHANDLINGEN
Selv viser han til et eksempel fra OUS der tallene går i feil retning.

- I 2008 var det tre til fire måneders ventetid for barn og voksne som skal gjennomgå avansert ryggkirurgi. Nå er den om lag et år for barn og opptil halvannet år for voksne, sier Grimsgaard. Strøm-Erichsen sa at det var gode eksempler som viser at sammenslåingen gir muligheter for å utnytte kapasiteten på en bedre måte, til

beste for pasientene: «I disse dager skjer det samlokalisering av plastikkirurgien og tilsvarende for kjevekirurgien. »

- Alle utredninger har pekt på at dette kan svekke behandlingen ved akuttsykehuset Ullevål. Et samlet fagmiljø vurderer det på samme måte, sier Grimsgaard.

Dagsavisen lyktes i går ikke med å få en kommentar fra den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.
- - -
sturla.hansen@dagsavisen.no , Dagsavisen 11.06.2011, side 8.

Se også innlegg i Aftenposten 09.06.2011:
http://ipad.aftenposten.no/meninger/debatt/article4143273.ece


40.000 underskifter i Groruddalen
støtter denne parolen.

VIL ALDRI TILBAKE TIL AHUS

Romerikes Blad, 03.06.2011:

Astrid Johansen (53) beskriver pasientoppholdet sitt ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus som et rent helvete. Hun håper hun aldri må tilbake.

-Jeg unner ingen å få en slik behandling som jeg fikk ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus, sier Astrid Johansen til Romerikes Blad. Etter å ha blitt syk i påsken, ble 53-åringen 2. påskedag lagt inn på sykehuset for å fjerne galleblæren. Oppholdet ved Ahus skulle vare i to dager. Tredje dag etter operasjonen skulle hun kunne reise på jobben som kontorsjef ved Kon-Tiki-museet på Bygdøy. Slik gikk det ikke.

Fra himmel til helvete

I forbindelse med operasjonen oppsto flere komplikasjoner, deriblant blodpropp i lungene og kraftig betennelse i bukspyttkjertelen. -De glemte også å legge inn dren som skulle ta imot operasjonsvæske. Dermed ble kroppen min full av væske, som etter hvert begynte å piple ut gjennom navlen. Det var forferdelig, sier Oppegård-kvinnen. Hun er en av 160.000 personer som soknet til Aker sykehus i Oslo, men som fra januar i år ble tilknyttet Ahus. Onsdag bekreftet Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir overfor Romerikes Blad at sykehuset fortsatt mangler 145 stillinger, og at gastrokirurgisk er en av avdelingene som merker underbemanningen. Grunnet komplikasjonene ble sykehusoppholdet lengre enn planlagt for Johansen. Etter cirka halvannen uke på avdeling sengepost 2, ble 53-åringen flyttet til gastrokirurgisk avdeling. Der ble hun liggende til 18. mai. -Overgangen var som å komme fra himmelrike til helvete, beskriver hun.

Plassert i korridor
.
Ifølge Johansen ble hun fra første stund på avdelingen plassert i en korridor.
-Jeg fikk kun ett lite skjermbrett. Det var veldig ubehagelig å være i så dårlig forfatning, og ligge i en korridor med så mye trafikk og bråk. Begrunnelsen for hvorfor jeg ikke fikk et rom, var at «andre på avdelingen var sykere» enn meg, fortviler hun. Under flyttingen fra sengepost 2 fikk avdelingen beskjed fra gastrokirurgisk avdeling om at Johansen skulle faste. -Jeg fikk ikke vite hvorfor jeg skulle faste, og fikk heller ikke vått eller tørt. Da en lege kom på legevisitt 15,5 time senere lurte han på hvorfor i all verden jeg var fastende. Det var ingen grunn til at jeg skulle faste, sa han til meg, forteller Johansen. -Eksempelet er dessverre ikke enestående. Kommunikasjonen mellom sykepleierne og legene, samt legene seg imellom, er altfor dårlig, legger hun til.

Skremmende
.
Astrid Johansen har selv jobbet som hjelpepleier i Oslo i over 17 år og kjørt ambulanse. Hun sier forholdene hun opplevde som pasient på Ahus forskrekker. -Det er tydelig at sykehuset har mange utfordringer. Mange av de ansatte virket overarbeidet, ukonsentrerte og svært stresset. Mye av tiden deres går med til andre ting enn pasientbehandling, som å skrive journaler eller dataarbeid, forteller hun. -I behandlingen av mennesker på et sykehus er det nødvendig å være hundre prosent fokusert og mentalt til stede. I de ukene jeg var innlagt på Ahus, og da utelukkende på gastrokirurgisk avdeling, opplevde jeg det motsatte. Skremmende, fortsetter Johansen.

Nå vil 53-åringen som fortsatt er sykmeldt etter operasjonen helst ikke tilbake til Ahus.

-Men dessverre har man ikke så mye valg. Selv om jeg ikke vil tilbake, må jeg trolig. Men når jeg blir frisk nok til det, vil jeg stå på barrikadene for ansattes arbeidsforhold og pasienters rettigheter, sier Johansen.

Kommunikasjonsdirektør Geir Boye Lindhjem ved Ahus sier sykehusledelsen ikke ønsker å kommentere denne konkrete saken, men henviser til sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs uttalelser i Romerikes Blad onsdag 1. juni.

(Ivar Christensens kommentar: Og der sa direktøren "God jul og godt nyttår."

AHUS INNRØMMER AT DET ER FOR LITE OG VIL HA NYBYGG

Aker sykehus' venner har i lengre tid hevdet at Ahus ikke har plass til alle de nye pasientene de fikk fra siste årsskifte. Helse Sør-Øst forsikret at dette skulle gå bra og helseministeren valgte å høre på direktørene. Nå viser det seg at det verken er plass nok eller ansatte nok.


De vil derfor nå bygge nytt i dyre dommer, presis som vi i Aker Sykehus' venner forutsa. Men de fortsetter å bløffe. Nå påstår de at Ahus er dimensjonert for 450.000 innbyggere, det er feil. Det er i flg. revidert forprosjekt av 28.05.2003 dimensjonert for 340.000. Follo skulle nemlig være på Aker. For Aker skulle ikke legges ned. Aker skulle betjene Bjerke og Follo. Derfor tok man ut 30.000 kvm. av byggeprogrammet på Ahus. Det var dette reviderte forprosjektet som lå til grunn for stortingets vedtak 10.12.2003.

27.11.2008 vedtok Bjarne Haakon Hanssen i et foretaksmøte likevel å presse inn Follo og gamblet på at man ved å kutte liggetiden og overføre mest mulig til dagbehandling ville få til kabalen. Man planlegger med åpne øyne med for små marginer. Denne gamblingen slo feil og det ble korridorsenger i stedet.

I stedet for å bygge nytt i dyre dommer både på Ahus og på Ullevål, kunne man - hvis prestisjen ikke var i veien - heller beholde Aker som i stor grad har nyoppussede avdelinger og er i langt bedre byggteknisk stand enn Ullevål, om man skal tro Multiconsults rapport av 16.02.2010. Spesielt i lys av at befolkningsprognosene antyder en befolkningsøkning i Stor-Oslo på 400.000 nye innbyggere i 2030. Dette har vært tydelig lenge for den som vil se,  det er bare bløff at befolkningsprognosene plutselig har økt nå i den senere tid. Til info for Ahus har SSB fem ulike vekstalternativer, de bør ikke bare lese det som er mest gunstig for dem selv.

Siri Hatlen anslo kostnadene ved å legge ned Aker og bygge nytt på Ullevål og på Rikshospitalet til 17 milliarder. Det fikk hun ikke og sa fusjoenen var umulig - og trakk seg.

Det er ingen skam å snu, kjære helseminister. La Aker leve!

- - -

Befolkningsveksten på Romerike:
Planlegger gigantutvidelse .
2008: Bygget for en befolkning på 450.000.
I dag: Befolkningen er 460.000
2020: Befolkningen passerer trolig 540.000

Romerikes Blad  -  22.07.2011  av Hanne Marie Jalborg

Tre år etter at Ahus sto ferdig, er Norges mest moderne sykehus allerede for lite. Daglig ligger 18 pasienter på gangen. Nå planlegges gigantutvidelse.

Ahus har per i dag ansvaret for 460.000 potensielle pasienter. Det er 10.000 flere enn sykehuset ble dimensjonert for.

- Sykehuset er fullt slik vi driver nå, sier utbyggingsdirektør Øyvind Ruud ved Nye Ahus. I årets fire første måneder lå i gjennomsnitt 18 pasienter på gangen hver eneste dag. I tillegg plasseres flere pasienter på rommene enn de er beregnet for.

GALE PROGNOSER
- Befolkningen har økt raskere enn vi antok. Vi forholdt oss til Statistisk sentralbyrås framskrivninger, men befolkningen har økt mer enn prognosene tilsa, sier Ruud.

Og vi skal øke mye mer: I 2020 vil det trolig være 80.000 flere personer i sykehusets nedslagsfelt. Ved nyttår tok Ahus over ansvaret for 160.000 personer i Follo og Alna i Oslo. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir vil ikke kommentere planene som ble lagt før sykehuset ble bygget, men erkjenner at sykehuset mangler arealer. Blant annet har overføringen av pasienter fra Follo og Alna lagt stort press på akuttmottaket.
- Mottaket er for lite per i dag. Antallet pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, er blitt større enn vi forventet, sier hun.

VIL UTVIDE
Under tre år etter at Ahus sto ferdig, planlegger sykehuset å utvide. I sykehusets økonomiske langtidsplan fram mot 2016 står det at sykehuset har behov for å investere til sammen én milliard i bygging og utvidelser. De foreløpige planene inkluderer nytt psykiatribygg og utvidelse av akuttmottaket og legevakten, i tillegg til nytt parkeringshus.

Ahus ønsker at det nye psykiatribygget skal bygges ved Ahus i Lørenskog. Inntil videre leier sykehuset lokaler i Oslo av Oslo universitetssykehus.
- Innenfor psykisk helsevern og rus er arealet for lite for dagens pasientgrunnlag, sier Gunnlaugsdottir. Ifølge Ahus-direktøren er det blitt så mange ansatte på sykehuset at de også må bygge flere kontorer. Både Gunnlaugsdottir og utbyggingsdirektør Øyvind Ruud mener imidlertid at sykehuset kan utnytte dagens arealer bedre, og at driften kan bli mer effektiv. Blant annet er ikke pasienthotellet utnyttet fullt ut.

BYGGET MINDRE
Opprinnelig foreslo sykehusledelsen, arkitekten og byggherren å bygge et sykehus som var vesentlig større enn dagens sykehus - på omtrent 160.000 kvadratmeter. Forslaget fikk støtte av daværende Helse Øst. Men Helsedepartementet og daværende helseminister Dagfinn Høybråten sendte forslaget i retur med beskjed om å kutte kostnader. I 2003 ble det reviderte forslaget, som var godkjent både av departementet og Stortinget, vedtatt av styret i Helse Øst. Resultatet var et langt mindre bygg, på 137.000 kvadratmeter.

- Hvis vi hadde bedt om et større areal, tror jeg ikke vi hadde fått et nytt sykehus, sier Ruud.

FORTSATT PÅ GANGEN
I dag har Ahus 812 senger. Før Ahus ble bygget, garanterte daværende direktør Erik Kreyberg Normann at ingen pasienter skulle ligge på gangen. Korridorene ble bevisst ikke tilrettelagt for korridorpasienter. Det er blant annet ikke mulig å dempe lyset. Lovnadene til Kreyberg Normann ble brutt kort tid etter at det nye sykehuset åpnet.

Bare fra årsskiftet til utgangen av april tilbrakte pasienter til sammen over 2.100 døgn på gangen.
- Det er ikke bra. Men vi har 57 senger som ikke er utnyttet ennå, i Ski, på Stensby og ved intensivavdelingen, sier Gunnlaugsdottir.
- Hvis disse sengene blir brukt, vil det da ikke være korridorpasienter lenger?
- Vi skal jobbe hardt for ikke å ha korridorpasienter. Men jeg kan ikke love noe. Det vil alltid kunne forekomme, sier hun.

TILLITSVALGT: -SPRENGT KAPASITET
Tillitsvalgt for legene ved Ahus, Aage Karsten Huseby, synes det er trist at sykehuset ikke ble bygget større. – Sykehuset er ikke stort nok. Kapasiteten er sprengt allerede, sier Aage Karsten Huseby. Han sitter i en gruppe som skal se på hvordan sykehuset bør utnytte dagens sengeplasser.

– Vi mangler sengeplasser. For pasientene er en korridorplass det dårligste de kan få. I gangene er det stor aktivitet og trangt. Enten
må vi bygge nytt eller få flere senger. Han synes det er synd at sykehuset ikke ble bygget større. – Det var sørgelig at det ikke skjedde. Da hadde vi nok hatt plass til alle i dag.
.