tirsdag 25. oktober 2011

MISTRODDE MOTIVER


Aftenpostens leder gjentar 19. oktober frasen om at helsepersonell «skyver pasientene foran seg» i kamp for egne interesser. Derfor har man vært skeptisk til helsepersonells kritikk av omveltningen av sykehusene i Oslo-området. Først i det siste har avisen forstått alvoret, og latt kritikk slippe til.

Man bedømmer ofte andres motiver i lys av sine egne. Som mistenkeliggjort «skribent»-lege, undres jeg: Hva er journalistenes motiver for sitt eget virke? Skal noen i redaksjonen kjøpe bolig når førstesideoppslaget er «Kollaps i boligmarkedet»? Skal noen selge når det rapporteres om «hett marked"? Hva er motivene bak oppslag om innvandringens positive sider? Personlig, politisk ideologi, eller eier en journalist-fetter et asylmottak?

Det er enkelt å mistenkeliggjøre andres motiver. Er helsepersonell mer selvopptatte enn journalister? Neppe. Da hadde vi valgt noe annet.

Aftenposten burde slutte å mistro helsepersonells motiver for å si fra om truende svikt i en av velferdsstatens bærebjelker.

Aftenposten søndag 23.10.2011 – innlegg av sykehuslege Torkel Steen, Oslo.

.
.
.

Aker sykehus' venners plakat -
en fast gjenganger på alle
demonstrasjoner og
styremøter i oslosykehusene.


mandag 17. oktober 2011

OSLO-SLØSING TILSVARENDE SEKS MOLDE-SYKEHUS


Trykket i spalten "Synspunkt" i Sunnmørsposten 12.10.2011.

Kronikk av Ivar Christensen, styremedlem i Aker sykehus' venner.

Helsepenger
.     Folk i Midt-Norge er sinte fordi Oslo-sykehusene får ekstra penger, 300 millioner er stridens eple. Jeg kan godt forstå reaksjonene om det var riktig fremstilt, men dette er desinformasjon fra en klønete helseminister. 300 millioner er dessuten et latterlig lavt beløp om man skal ta Strøm-Erichsen på alvor, nærmest en dråpe i havet. Virkeligheten er atskillig verre sett fra Midt-Norges ståsted. Den triste sykehusfusjonen i Oslo kan innebære unødvendige kostnader på 2O milliarder, nok til seks sykehus for Molde..
.
Flytting

.     Folk i Trondheim fikk penger til nybygg, det fikk vi ikke her i Oslo. Men vi på Aker sykehus skal flyttes til Ullevål likevel. Og der er det ikke plass nok, så det må bygges nytt. Uten penger. For å få det til må de dessuten uansett flytte mange virksomheter til Rikshospitalet. Der er det heller ikke er plass. Og der man også må bygge nytt. Det utløser en hel kabal der kostnadsestimatet i fig. helseforetaket selv er 17 milliarder. De pengene har vi ikke og får ikke heller. Problemet erat vi må flytte likevel, St. Olavs Hospital har ifig. en skrytebrosjyre fra Helsebygg fig. nøkkeltall: Byggetrinn 1: 5,1 milliarder. Byggetrinn 2: 7,5 milliarder. Sum: 12, 6 milliarder.

Aker
til Ullevål
.    
Oslo hadde ikke trengt mer penger dersom Helse Sør Øst RHF ikke hadde nedlagt Aker sykehus som var i bra bygningsteknisk stand. Ullevål sykehus derimot har gamle, dårlige bygg fra 1887 og har langt dårlige byggteknisk standard. Det er heller ikke
plass der. Likevel skal virksomheten på Aker overføres til Ullevål. Det er i utgangspunktet
greit å flytte dersom det er vel så bra dit man skal og dersom det er plass der. Men det som sagt svært dårlig standard der og det er som sagt heller ikke plass nok. Direktøren beregnet — som nevnt — kostnadene til
denne flyttekabalen til 17 milliarder, men fikk beskjed om å holde seg til budsjettet

Samlokalisering
.    
Det kan muligens være effektivt med samlokalisering, da kan det muligens tas ut effektiviseringsgevinster. Men i Oslo tror hel
seministeren man kan bygge rninimalt nytt og forventer likevel at man kan ta ut effektiviseringsgevinster — og det til og med på forhånd! Tanken ledes hen til «The empty hospital» i den gamle TV-serien «Yes, Minister». Styrelederen de har hentet inn fra Sverige vet at det nye samlokaliserte sykehuset i Stockholm på 320.000 kvm har et byggebudsjett på 14,5 milliarder SEK. Direktøren i Oslo mente flytting uten nybygg var useriøst og trakk seg på dagen. Rapporten fra Multiconsult som dokumenterer hvor bra Aker er og hvor dårlig Ullevål er, kom dagen før styremøtet og er neppe lest spesielt grundig.

PROTEST: Det ble samlet inn 40.000 underskrifter mot nedleggelse av Aker sykehus i Oslo øst. 700 lokale organisasjoner protesterte - bl.a.borettslag, eldresentre, småbedrifter, lokale partilag, m.v. Herunder seks lokallag av Oslo Ap.
  Ahus
.    
Grunnen til at det plutselig ble budsjettunderskudd i Oslo er selvforskyldt, for de overførte seks Follo-kommuner fra Aker til det nye Ahus 01.01.2011 stikk i strid med Stortingets vedtak da de vedtok å bygge Ahus 10.12.2003.
Byggeprogrammet på
Ahus ble redusert med 30.000 kvm fordi Follo skulle være på Aker som IKKE skulle legges ned. Likevel vedtok Pølse-Hanssen 27.11.2008 å presse inn Follo på Ahus enda de selv sa i styredokumenter at det ikke var nok senger på Ahus. Senere har både helseforetaksdirektører og visse politikere begynt å bløffe om hva Stortinget egentlig vedtok i 2003. For dem som kjenner saken er dette helt hårreisende og en stor skandale. Lar Jens seg lure av Helse Sør-øst?

Befolkningsøkning
.    
Befolkningsøkningen i 2030 i Oslo og Akershus kan iflg. SSB bli ca, 400.000 nye innbyggere. De må derfor likevel bygge de 30.000 kvm på Ahus som ble tatt ut av byggeprogrammet. Det skulle bli 3,3 milliarder. I tillegg kommer de 17 milliarder det koster å bygge nytt på Rikshospitalet for få plass til flytting fra Ullevål - og nybygg på Ullevål for å få plass til flytting fra Aker. Dette er helt borti alle staur og vegger. Det er nok til seks nye sykehus i Møre og Romsdal.


Overføring
.    
Cluet er flg.: Da de 01.01.2011 overførte 160.000 innbyggere fra Aker til Ahus fulgte det med 1,7 milliarder budsjettkroner. Ahus er vel å merke et separat helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Ahus innrømmer nå at det er altfor liten plass der.
Dersom ikke prestisjen var i veien kunne man reversere vedtaket om å nedlegge Aker som åpenbart er tuftet på feilaktige premisser. Da blir budsjettet til det separate helseforetaket Oslo universitetssykehus HF styrket med 1,7 milliarder uten at det går ut over Helse Midt-Norge RHF. Dessuten har man da plass til befolkningsøkningen uten å måtte bygge nytt. Da blir det kanskje en vakker dag også penger til nytt sykehus for Molde og andre steder.

I Europa-eliten
.    
Aker sykehus var et sykehus i Europa-eliten på urologi, karkirurgi, hormonbehandling mv. og TV-overførte operasjoner til
andre land. Det er pusset opp for 600 millioner helt nylig. Splitter nye avdelinger med topp utstyr står nå og støver ned. Aker hadde lavt sykefravær, lav turnover, fa avvik. Aker gikk med overskudd. Når hørte du sist om et offentlig sykehus som gikk med overskudd?

Skift ut!
.     Nedleggelsen av Aker i Groruddalen på Oslos østkant er en sørgelig historie om løgn og svik og manipulasjon, der det virker som om helseforetaksdirektørene lurer naive politikere. Helseministeren og hennes dotter av noen statssekretærer
må slutte mens leken er god. La en tøff trønder som Trond Giske overta. Det første han bør gjøre er å trykke på «reset»- knappen og la Aker sykehus leve. Det andre han bør gjøre er å sparke Bente Mikkelsen fra lederjobben i Helse Sør-øst. Det tredje han bør gjøre er å kutte ut de regionale helseforetakene og la de folkevalgte styre våre sykehus. Aps landmøte åpnet jo for en såkalt evaluering av helseforetaksmodellen, en modell det ikke lenger er flertall for på Stortinget

Underskrifter ignorert.
.     Da er det håp
om rødgrønn valgseier i 2013. Ap og SV tapte med glans valget i Oslo til tross for storstilt mobilisering. dette
pga. ekstremt lav valgdeltakelse. Om Groruddalen var egen kommune ville den hatt tredje dårligste valgdeltakelse i Norge. Grunnen til det er at 40.000 underskrifter ble ignorert. En Facebookgruppe med 13.000 medlemmer. 700 underskrifter fra eldresentre, borettslag, lokale organisasjoner, lokallag av politiske partier - bl.a, seks lokallag av Oslo Ap. Oslo sa nei til nedleggelse av Aker sykehus. Alt ble ignorert. Illusjonene brast og hjemmesitterpartiet vant. Men hovmod står for fall: Ante ruinam exaltatur spiritus.

Se kronikken: http://www.ivarmedia.as/Sunnmorsposten12.10.2011.pdf

.
.
.
.