onsdag 23. januar 2013

HELSE SØR-ØSTS PLANLEGGINGSTABBE - FOR MANGE PASIENTER PÅ AHUS

Ahus var ikke planlagt for - og har da heller ikke - plass til Follo. Det er i dag 122.000 innbyggere i Follo. I utgangspunktet er det altså 122.000 innbyggere for mye på Ahus.

Pga. den sterke befolkningsveksten er det blitt flere innbyggere enn forutsatt også på Romerike og i Oslo-bydelene.

Ahus er dimensjonert for 340.000. De har i dag 480.000.
De har altså totalt 140.000 innbyggere for mye.
41 % flere innbyggere enn beregnet.

Og så kommer befolkningsveksten. Lavt anslått 200.000 nye innbyggere i Stor-Oslo i 2013, bare 17 år fra nå. Vi har bare tida og veien.

Siden Follo allikevel er overført til Ahus, kan man eventuelt vurdere heller å tilbakeføre Oslo-bydelene til Aker enn å tilbakeføre Follo. Oslo-bydelene har i dag 105.000 innbyggere, mens Follo har 122.000.
.
Tilbakeføring av Oslo-bydelene i stedet for Follo vil være mer logisk fordi da blir Oslo-folk behandlet i Oslo - og Akershus-folk behandlet i Akershus. Det er dessuten mer miljøvennlig, tidsbesparende og rasjonelt siden reiseveien er kortere for Oslo-folk. For Follos innbyggere er det vel mer hipp som happ, det viktigste er at det er kort reisetid og at det er plass nok og bra nok på sykehuset. Og man sparer 2,5 milliarder ved å slippe å forlengeT-banen fra Ellingsrudåsen i Oslo og frem til Ahus. T-bane til Lørenskog er sikkert lurt uansett, men pendlerproblematikken på Romerike har ikke noe med organiseringen av spesialisthelsetjenesten i Oslo å gjøre.

Follo skulle være på Aker som ikke skulle nedlegges
Det var dumt å nedlegge Aker,
sa Siri Hatlen, tidl. adm. dir. i OUS,
ETTER at hun trakk seg.

.

Follo ble likevel overført senere etter overoptimistiske kalkyler fra SINTEF Helse.  Dette forutsatte visse grep som f. eks. kortere liggetid osv. Videre forutsatte det en viss befolkningsøkning, men ikke så stor folkevekst som vi nå kan se.  

Forutsetningene for at dette skulle gå bra har ikke blitt innfridd og vi ser nå resultatet - og må gjøre noe med det straks.

Det er altså seks Follo-kommuner som ble overført, den syvende Follo-kommunen (Enebakk) har vært på Ahus hele tiden. (Fra gammelt av har tilhørigheten til Enebakk vært svevende. I fogderienes tid hørte nordre del til Romerike og søndre del til Follo.)

Å overføre Vestby og Frogn til Østfold vil ikke monne stort, og det nye sykehuset på Kalnes er ikke stort nok, så da flytter man bare problemene. Dessuten vil Nes bli overført til Ahus fra Kongsvinger sykehus og da er man like langt.

Hva er løsningen? Bygge ut enda mer på Ahus vil ta lang tid og koste milliarder. Men på Aker - der står det tomme avdelinger som i mange tilfelle er nyoppusset og nyutrustet. Den nye, toppmoderne  infeksjonsposten ble aldri tatt i bruk, den ble gjort om til lager for gåstoler.

Svaret på Ahuskrisen er å reversere vedtaket om å nedlegge Aker sykehus. Vi vil heller ligge på nyoppussede sykerom på Aker enn på gangen eller gymsalen på et overbelastet Ahus pokker i vold i Lørenskog!

La prestisjen fare og ta til vettet! La Aker leve!
.
.
.
.