tirsdag 25. oktober 2011

MISTRODDE MOTIVER


Aftenpostens leder gjentar 19. oktober frasen om at helsepersonell «skyver pasientene foran seg» i kamp for egne interesser. Derfor har man vært skeptisk til helsepersonells kritikk av omveltningen av sykehusene i Oslo-området. Først i det siste har avisen forstått alvoret, og latt kritikk slippe til.

Man bedømmer ofte andres motiver i lys av sine egne. Som mistenkeliggjort «skribent»-lege, undres jeg: Hva er journalistenes motiver for sitt eget virke? Skal noen i redaksjonen kjøpe bolig når førstesideoppslaget er «Kollaps i boligmarkedet»? Skal noen selge når det rapporteres om «hett marked"? Hva er motivene bak oppslag om innvandringens positive sider? Personlig, politisk ideologi, eller eier en journalist-fetter et asylmottak?

Det er enkelt å mistenkeliggjøre andres motiver. Er helsepersonell mer selvopptatte enn journalister? Neppe. Da hadde vi valgt noe annet.

Aftenposten burde slutte å mistro helsepersonells motiver for å si fra om truende svikt i en av velferdsstatens bærebjelker.

Aftenposten søndag 23.10.2011 – innlegg av sykehuslege Torkel Steen, Oslo.

.
.
.

Aker sykehus' venners plakat -
en fast gjenganger på alle
demonstrasjoner og
styremøter i oslosykehusene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar