onsdag 21. desember 2011

KASTEBALL TIL SISTE SLUTT

- Det er er kun tilfeldigheter som avgjør om man får oppleve norsk helsevesen på sitt beste eller på sitt verste
- Hver enkelt lege og sykepleier var profesjonelle, men vi var alltid på feil avdeling til feil tid. Det finnes ikke mye hjelp til omsorg på dødsleiet på en akutt kirurgisk avdeling hvor det hele tiden var opptil ti korridorpasienter.
Les én av mange skrekkhistorier om konsekvensen av budsjettkutt og forhastet sammenslåing av sykehus i osloområdet:
http://www.ivarmedia.as/KasteballTilSisteSluttAftenposten25.10.2011.pdf


Dette visste før de vedtok å nedlegge Aker,
Multiconsults rapport av 16.02.2010
kom jo dagen før styremøtet.
Enda skal det kuttes 1000 årsverk på Rikshospitalet, Ullevål og Aker.
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10016651

Og på Ahus er det ikke oppbygging av tilbudet, men nedbygging. Der skal de også kutte:
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5821439.ece

90 % av legene i Oslo mener sammenslåingen nå går ut over pasientsikkerheten. 66 % mener man bør ta en pause i samenslåingen. Forrige dagen lå det 214 pasienter på Aker, hvor skal man gjøre av dem?


Man må gjerne diskutere sammenslåing og effektivisering i tilstrekkelig store og fortrinnvis egnede lokaler med mulige stordriftsfordeler og eventuelle effektiviseringsgevinster, men da må man ha plass nok til virksomheten som skal inn. Det er det ikke. Det er ikke bare for liten plass, de gamle byggene på Ullevål fra 1887 er i altfor dårlig teknisk stand. Mens det altså står flere nyoppussede avdelinger tomme på Aker. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring som er kostnadsberegnet til 8,7 milliarder. Dette er penger de ikke har. Likevel skal virksomhetene fra Aker flyttes over.

Kvalitesmålingene direkørene støtter seg til er ikke helt pålitelige:
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread224475/;layout=button_count/
.
Og når datasystemet ikke virker slik at du får meldt avvik, er det ikke rart det meldes få avvik. Og det tar de til inntekt for at ting er bra?
.
Saken var oppe i Stortinget 20.12.2011 da de borgerlige partiene ba om tenkepause, men dette ble blankt avvist av Ap, SV og Sp. Meget skuffende. MEGET skuffende! .
.
.
.
Full isfront mellom opposisjonen og helseministeren: Tilliten til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er tynnslitt på Stortinget.
.
http://politisk.tv2.no/nyheter/full-isfront-mellom-opposisjonen-og-helseministeren/
.
Se bakgrunnsmateriale fra stortingsbehandlingen:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=51843
"Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosesssen ved Oslo universitetssykehus."
.
Se videoopptak fra Stortinget 20.12.2011:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2011/H264-full/Storting/12/20/stortinget-20111220-095459.mp4&msid=301&meid=9264
Det er sak 7 på dagsordenen, så du må spole et godt stykke ut i sendingen.
.
.
.
.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar