tirsdag 20. desember 2011

PASIENTEN GRÅT AV SMERTE...

En portør på Ullevål forteller 16.12.2011: ”Dette skal ikke ramme pasienter, sier de. Da får de bli med meg en tur rundt på sykehuset og se. På portørene har vi nedbemannet, men driften er den samme. Resultat: Pasienter må ligge lengre og vente på transport. For en stund siden hentet jeg en pasient med store smerter som hadde ventet på retur fra røntgen i nesten en time. Pasienten gråt av smerte og jeg ble utrolig flau.”
 

Det var en gang et eventyr om Soria Moria.
Et valgløfte om ikke å nedlegge lokalsykehusene.
Likevel nedlegger de Aker -
selv om det ikke er plass nok på Ullevål.
(Bilde: Soria Moria av Theodor Kittelsen/Wikimedia Commons.)
Stortinget behandlet 20.12.2011 et forslag fra de borgerlige om å ta en pause i sammenslåingsprosessen i oslosykehusene:
”Helseministeren fremstår som handlingslammet”, sier FrP. Det er jo ikke riktig. Hun er bare blåøyd. Men hun burde snart slutte å la seg feilinfomere av helseforetaksdirektørene. Det var de som sa det var store besparelser ved å slå sammen i 2009. Nå sier hun: ”Årsaken til at OUS kutter i budsjettet er at sammenslåingen av Ullevål, Rikshospitalet og Aker sykehus i 2009 ikke har gitt de innsparingene man håpte på.”
.
Det er jo litt av en begrunnelse for å rasere oslosykehusene! Kunne man ikke heller styrke budsjettet siden man regnet så feil? Og hvis de på død og liv skal slå det sammen, kan de ikke da bygge så det blir plass nok til en normal og forsvarlig drift? Så kan en dåre minne om valgløftene om at ingen lokalsykehus skulle nedlegges, det var visst et eventyr om Soria Moria i sin tid. I desember 2009 var det Jan Bøhler og de andre Ap-politikerne på oslobenken på Stortinget som snakket om dette. Siden ble det musestille. Fikk de munnkurv, tro?
http://www.nrk.no/okonomi/krever-ny-risikoanalyse-av-ous-1.7923252.html
.
Full isfront mellom opposisjonen og helseministeren: Tilliten til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er tynnslitt på Stortinget.
.
.
Ap tapte kommunevalget i Oslo med glans. Nå kommer de til å tape stortingsvalget i 2013 også. ”Nok en gang avviste de rødgrønne opposisjonens forslag om å bremse prosessen. – Vi må tørre å gjøre endringer for å skape et bedre tilbud og en mer rasjonell drift, sa helseministeren.” Helseministeren kaller altså den pågående raseringen av oslosykehusene ”et bedre tilbud”. Dette er forakt for velgerne i Oslo. http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/article408680.ece
.

Wikipedia sier om helseminsteren: "I rollen som helse- og omsorgsminister har hun satt fokus på kvalitetsarbeid i helsetjenesten, og har også tatt med seg sin IT-bakgrunn og varslet en stortingsmelding om både kvalitet og pasientsikkerhet og bruk av IKT i helsesektoren."
Langt mellom liv og lære?
http://no.wikipedia.org/wiki/Anne-Grete_Str%C3%B8m-Erichsen
.
.
.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar