tirsdag 6. september 2011

HELSEMINISTEREN FEILINFORMERER STORTINGET, SIER LEGETILLITSVALGT

Etter at Siri Hatlen mandag gikk av som direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), krevde en samlet opposisjon at helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap) redegjorde for situasjonen ved helseforetaket og omstillingsprosessen det er midt oppi.

I går stilte statsråden i Stortinget, der hun blant annet trakk fram det hun mener er synlige, og positive eff ekter av sammenslåingen så langt. Klinikktillitsvalgt overlege Christian Grimsgaard ved OUS er langt fra imponert over det som ble sagt.

- Redegjørelsen hennes er full av feil. Hun villeder Stortinget, sier Grimsgaard til Dagsavisen.

ØKT VENTETID
Strøm-Erichsen sa blant annet: «For eksempel utføres operasjoner ved prostatakreft ved én klinikk. Tidligere ble dette gjort på fire klinikker. Dette har økt kapasiteten med om lag 30 prosent fra 2009 til 2010, og ventetidene er vesentlig redusert.»

- Feil. Kirurgisk behandling av prostatakreft har foregått ved to steder, både før og etter fusjonen, ikke ved fire. Økt kapasitet skyldes ikke fusjonen, men hovedsakelig at det ble ansatt en ekstra lege ved Radiumhospitalet i 2009. Ventetida har gått noe ned ved Radiumhospitalets avdeling, men på

Aker har ventetida økt, sier Grimsgaard. FRISTBRUDD Når det gjelder fristbrudd ved OUS, sa helseministeren følgende: «Andelen pasienter som opplever brudd på behandlingsfristen er fra januar til april i år redusert fra 20 til 10 prosent».

- Dette gir også et feilaktig bilde. Reduksjonen i antallet fristbrudd skyldes i all hovedsak endringer i registreringsrutinene. Man har luket ut både gamle og nye feilregistreringer i forbindelse med overgang til et nytt datasystem, men det betyr ikke at flere pasienter blir behandlet, sier Grimsgaard.

- Strøm-Erichsen må være desperat når hun prøver å bruke disse eksemplene til å vise at fusjonen har gitt god eff ekt, legger han til.

- SVEKKER BEHANDLINGEN
Selv viser han til et eksempel fra OUS der tallene går i feil retning.

- I 2008 var det tre til fire måneders ventetid for barn og voksne som skal gjennomgå avansert ryggkirurgi. Nå er den om lag et år for barn og opptil halvannet år for voksne, sier Grimsgaard. Strøm-Erichsen sa at det var gode eksempler som viser at sammenslåingen gir muligheter for å utnytte kapasiteten på en bedre måte, til

beste for pasientene: «I disse dager skjer det samlokalisering av plastikkirurgien og tilsvarende for kjevekirurgien. »

- Alle utredninger har pekt på at dette kan svekke behandlingen ved akuttsykehuset Ullevål. Et samlet fagmiljø vurderer det på samme måte, sier Grimsgaard.

Dagsavisen lyktes i går ikke med å få en kommentar fra den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.
- - -
sturla.hansen@dagsavisen.no , Dagsavisen 11.06.2011, side 8.

Se også innlegg i Aftenposten 09.06.2011:
http://ipad.aftenposten.no/meninger/debatt/article4143273.ece


40.000 underskifter i Groruddalen
støtter denne parolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar