fredag 11. november 2011

DØDE I KORRIDOREN PÅ AHUS

Dagsavisen  10.11.2011
av  Ingeborg Huse Amundsen. Foto: Aleksander Andersen, Scanpix.SYKEHUSKAOS: En pasient omkom i korridoren på Ahus for få uker siden. Helsetilsynet og fylkeslegen gransker nå tilfellet og en rekke andre alvorlige forhold. 15. november må Ahus dokumentere blant annet antall innleide vikarer, dobbeltvakter, omfanget av korridorpasienter, interne avviksmeldinger og sykefravær for ansatte. Formålet er å finne ut om driftssituasjonen går ut over pasientsikkerheten.


Dagsavisen skrev i går om hjertesyke Britt Lindhart som lå tre netter på gangen sammen med sju andre pasienter på Akershus universitetssykehus (Ahus). Hun lå bak et provisorisk skjermbrett laget av et dryppstativ med laken i spenn, og hadde ingen nødsnor å trekke i hvis hun skulle trenge hjelp. På natten sto ganglyset på slik at hun knapt fikk sove.


Britt fortviler over den manglende servicen på det flunkende nye sykehuset.
- Jeg fikk den pleien jeg trengte når jeg spurte etter den, men ingen hadde egentlig tid til meg. Jeg var så sliten etter å ha bodd på gangen at jeg måtte hjem for å hvile, sier hun.


«HELT TRYGT»
I januar fikk en korridorpasient hjertestans på lungeavdelingen ved Ahus. Ifølge TV 2 inntraff det som kunne blitt en dødsulykke fordi det ikke var fysisk plass til pustemaskinen i korridoren. Personalet startet livredning, og berget lungepasientens liv. Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir bekreftet den gang at de hadde «fått en avviksmelding i løpet av dagen», og fastslo at det fremdeles var helt trygt å være korridorpasient på Ahus. Nå viser det seg at en pasient døde i korridoren på Ahus for få uker siden.


GRANSKING
- Vi rykket ut for to uker siden med et team fra Statens helsetilsyn for å granske hendelsen. Vi kan ikke oppgi vedkommendes alder eller diagnose ennå. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si at dette skyldes korridorproblematikk. Pasienter kan bli overvåket like godt på gangen som i et rom, sier Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus.


Saksbehandler Maria Øyen i Helsetilsynet vil ikke gi ytterligere opplysninger før hun har ferdigbehandlet saken. Schou forteller at han følger Ahus nøye. - Ahus er presset. Vi har fulgt sykehuset tett i perioder, og fikk daglige rapporter om belegg. Korridorpasienter er en side av saken. Virkeligheten på Ahus er at enerom blir til tomannsrom og tomannsrom blir til tremannsrom. Det er uheldig, sier han.


KREVER SVAR
I tillegg til dødsfallet har fylkeslegen mottatt meldinger om andre alvorlige hendelser. - Jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra både legene ved medisinsk divisjon og Norsk Sykepleierforbund Akershus. Disse gjelder sengekapasiteten og driftssituasjonen, sier Schou.


Ahus sa til Dagsavisen i går at de bemanner ca. 50 nye sengeposter i disse dager. - Jeg er fornøyd når antall korridorpasienter er nede på null, men jeg tror ikke belegget blir helt borte, sier Stein Vaaler, viseadministrerende direktør ved Ahus.


Schou er ikke helt fornøyd med sengeøkningen. - Dette er en vedvarende utfordring for Ahus. De har åpnet poster ved å ta i bruk flere senger på pasienthotellet som ordinære sengeposter. Dette er ingen fullgod løsning. Hotellet ligger én kilometer unna sykehuset, noe som kan skape problemer med tanke på overvåking og selektering av pasienter, sier han. Nå har Helsetilsynet og fylkeslegen opprettet en tilsynssak om sykepleierbemanningen ved sykehuset.
Før  overføringen av Follo og Alna 01.01.2011
sa direktøren at alt var klart og at det
ikke var noen grunn til å utesette overføringen.


TRUER MED KORRIDORBOT
:
Politikerne vil gi alle pasienter et rom. Nå vurderer Helse- og omsorgsdepartementet å bøtelegge korridorsykehusene. -Når det flotteste og nyeste sykehuset i Norge har slike problemer er det et varsku, sier Per Arne Olsen, nestleder i Frp.

Etter at en pasient forleden dag døde på gangen på Ahus truer nå helseministeren med bøter dersom sykehusene ikke skjerper seg. Men sykehuset har ikke plass nok. Ahus er ikke - gjentar: IKKE - dimensjonert for Follo, som ble overført 01.01.2011 i strid med Stortingets vedtak. Det er derfor helt feil når helseministerens politiske rådgiver Tord Dale sier Ahus er dimensjonert for dette pasientgrunnlaget uten å måtte ty til korridorsenger.

Les Dagsavisens reportasje om korridorpasientene på Ahus 11.11.2011:

Min kommentar til helseministerens politiske rådgiver Tord Dale:Tord Dale må slutte å seg lure av bløffmakerne i helseforetakene. Ahus har slitt med å få tilstrekkelig personell, sier han og oppfordrer leger til å søke jobb der. Tør jeg spøre hvorfor Ahus da ble tildelt 53 færre legehjemler enn det mini...mum de måtte ha for å overta Follo og Alna 01.10.2011? Og hvorfor sa direktøren de hadde folk nok og at alt var klart slik at utsettelse av pasientoverføringen ikke var nødvendig? Særlig når de i sin egen styresak i 2009 sa de ikke hadde nok senger?

Min kommentar til SVs helsepoltiske talsperson Geir-Ketil Hansen:
Geir-Ketil Hansen fra Nordland SV har jo misforstått hele situasjonen i Oslo. Han sier at alle gode krefter nå må dra sammen for å sikre en raskest mulig samenslåingsprosess og frykter at et havari vil gå utover sykehustilbudet i resten av ...landet. Det er jo nettopp pasientsikkerhten som nå gjør det nødvendig å ta en time-out i fusjonsprosessen. Det å skulle nedlegge det nyoppussede Aker for så å bygge nytt på Ahus, Ullevål og Rikshpspitalet til 23,3 millarder vil jo nettopp kunne ta penger fra andre deler av landet iflg. Hansens resonnement. En slik sum kunne finansiert seks nye sykehus for Molde.

FLERE SKREKKHISTORIER FRA AHUS:
Skrekkhistorier om kaos og korridorsenger er det mange av.

Denne er ille:

"Hjertesyke Britt lå på gangen med sju andre".
.
http://groruddalenhelseforum.blogspot.com/2011/11/hjertesyk-la-tre-netter-pa-gangen.html
.
Denne er enda verre:
http://groruddalenhelseforum.blogspot.com/2011/09/vil-aldri-tilbake-til-ahus.html


Og helseforetaksledelsen må nå innrømme at de tok feil: Ahus hadde ikke nok sengeplasser: 
http://groruddalenhelseforum.blogspot.com/2011/09/ahus-innrmmer-at-det-er-for-lite-og-vil.html
.
.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar