onsdag 9. november 2011

HELSEMINISTERENS VERDIGRUNNLAG

I min kronikk 24. oktober påpekte jeg hvordan den politiske retorikken omkring Oslo Universitetssykehus (OUS) bygger på to falske forutsetninger: At helsebudsjettet er en gitt størrelse, og at det er en motsetning mellom by og land. Helseminister Strøm-Erichsen kommenterer ikke disse punktene i sitt tilsvar - det må vel bety at hun er enig? Samtidig slår hun fast at «endringsarbeidet er i høyeste grad i tråd med Arbeiderpartiets verdigrunnlag». Det var et oppklarende utsagn, sett i lys av hva som faktisk skjer: Slagpasienter får dårligere behandling. Hoftebruddspasienter venter lenger på operasjon. Datasystemene virker ikke. Groruddalens innbyggere (et kjerneområde for Ap!) får korridorplass på Ahus framfor god behandling på Aker. Fylkeslegen er bekymret for situasjonen. Presseoppslagene er tallrike.

Prosessen bidrar altså ikke til å «styrke kvaliteten, bedre ressursbruken og lette samhandlingen,» slik statsråden hevder i sitt innlegg. Tvert imot - den er både dyr og kvalitetsforringende. Strøm-Erichsen kan selvsagt velge å gjennomføre en politikk som raserer landets største sykehus - hun hevder til og med at det er tråd med partiets verdier! Men det er min plikt som fagperson å fortelle offentligheten hva som skjer. Og det er velgernes plikt å vurdere om man trenger en helseminister med et annet verdigrunnlag.

© DagsavisenAker sykehus' venner har demonstrert på styremøtene i Oslo Universitetssykehus i den senere tid. Direktøren klør seg i håret mens styremedlemmet Gro Balas (Ap) slenger hånlige kommentarer til oss. Og i den lukkede delen av styremøtet kommer den samme Ap-damen med  trusler overfor legeforeningens tilliltsvalgte.
Gro Balas (Ap) får kr. 107.000 i året for å sitte på de møtene og
IVARETA GRORUDDALENS INTERESSER (sic!)
En annen som som også innehar dette feitt betalte styrevervet er Marianne Borgen (SV), ordførerkandidaten i siste valg. Hun som stemte MOT nedleggelse i bystyret og FOR nedleggelse i sykehusstyret tre uker etter, 
.
.
.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar