onsdag 20. juli 2011

AHUS - KRISE FOR PASIENTENE

Romerikes Blad  -  16.07.2011   - av Tom Staahle, nestleder i Akershus Frp


Fra demonstrasjonstoget 01.05.2010
16.000 LOVBRUDD I ÅR
Det er de siste ukene kommet stadig nye avsløringer om forholdene ved Ahus, et lokal- og sentralsykehus som skal levere helsetjenester til 500.000 mennesker i vår region. Et av sykehusets fremste målsetninger er å fremstå som et at de mest pasientfokuserte i Europa, kjennetegnet av service, kvalitet og god behandling i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Avansert teknologi skal bidra til økt pasientsikkerhet og frigjøre tid til direkte pasientarbeid. Gode målsetninger, men med alle bekymringsmeldingene om driften ved Ahus tyder på at bildet er et helt annet.

Gjentatte brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har nå resultert i at Arbeidstilsynet har politianmeldt Ahus. Så langt i år har sykehuset brutt arbeidsmiljøloven over 16.000 ganger fordi det blant annet er mangel på leger og sykepleiere. Bare denne sommeren er det over 2.000 vakter sykehuset ikke klarer å dekke inn. Presset på de ansatte er stort, og det blir neppe mindre.
Pasientombudet i Akershus bekymret for uforsvarlige utskrivinger av pasienter, etter flere telefoner fra pårørende som opplever at Ahus ikke gir tilfredsstillende pleie og omsorg til pårørende.

STORT SAMFUNNSPROBLEM
Kort oppsummert fremstår situasjonen ved Ahus som en krise for pasientene - og det er ikke bare et problem for dem, men et stort samfunnsproblem. Ahus er også et sykehus der det ikke skulle finnes korridorpasienter, likevel har sykehuset gjentatte ganger hatt korridorpasienter. Denne situasjon er verken god for pasienten eller for de ansatte som er på jobb og skal ta hånd om pasientene.

Problemene ved Ahus er mange, og de er ikke akseptable. Da er det bare så trist å registrere at Helse Sør-Øst slipper billig unna fordi landets helseminister ikke er på banen og tar ansvar for å rydde opp.

FOR TIDLIG UTSKRIVING
Ahus har et meget stort ansvar for å sikre liv og helse for innbyggerne i deres ansvarsområde. De har også en viktig rolle for kommunene som skal ta imot pasienter som har blitt behandlet ved Ahus. Når Ahus skriver ut pasienter som nesten ikke er ferdigbehandlet engang, vil dette påføre kommunene som tar imot pasientene et større arbeidspress. Det stiller større krav til kompetanse hos kommunene, belastningen på kommunale sykepleiere etc. øker. Kort oppsummert er det på mange måter slik at Ahus flytter pasientbehandlingen ut av sykehuset og legger den over på hjemkommunen til pasienten. Dette er både utfordrende og til tide uforsvarlig pasientbehandling.

Det øverste ansvaret for krisen på Ahus tilligger helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen fra Ap. Problemet er at ministeren er handlingslammet og totalt fraværende i debatten om situasjonen ved norske sykehus. Det er sterkt kritikkverdig. Hun har et politisk ansvar for å sikre at pasientene og ansatte ved Ahus ivaretas, og at de drøye 500.000 som er avhengig av Ahus, kan føle en trygghet når de har behov for helsetjenester. Den tryggheten er ikke der i dag og det er en situasjon vår region ikke kan akseptere. FrP krever derfor at helseministerne nå tar nødvendige grep for å bedre situasjonen ved Ahus umiddelbart ellers bør hun finne seg noe annet å gjøre.
..
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar