tirsdag 19. juli 2011

"JEG VILLE VÆRT BEKYMRET OM JEG VAR ELDRE NÅ", SIER BYRÅD SYLVI LISTHAUG (FRP)

Man legger ned et av landets best drevne sykehus, Aker, og skaper fullstendig kaos på Ahus, sier Sylvi Listhaug (Frp). Vi trenger øyeblikkelig stans av nedleggingen av Aker, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Dagsavisen  - 16.07.2011 av Ellen Synnove Viseth
.
ELDRE PÅ SYKEHUS: - Det er en varslet katastrofe på vei i Oslo-området som særlig vil ramme de eldre. Terskelen for å få sykehusbehandling vil øke, sier eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp).
Sylvi Listhaug
(Foto: Creative Commons/
FrpMedia)
Når samhandlingsreformen trer i kraft ved nyttår, vil kommunene måtte betale 20 prosent av hva det koster å ha en innbygger på sykehus. Det har ikke kommunen råd til, mener eldrebyråd i Oslo Sylvi Listhaug. Hun tror det blir høyere terskel for å komme på sykehus i framtida.

- Det er en varslet katastrofe på vei i Oslo-området. Problemet er at reformen ikke er finansiert. Vi mangler 90 millioner for å dekke de ekstra kostnadene.

Jeg er enig med geriaterne som sier at den eldre befolkningen vil lide under det som nå skal skje, sier Listhaug.

- KAN IKKE TRYLLE

I Dagsavisen torsdag advarte overlege Torgeir Bruun Wyller ved geriatrisk avdeling på Oslo Universitetssykehus om at samhandlingsreformen vil ta liv.

Han tror kommunene vil unngå å sende folk på sykehus og at mange eldre dermed ikke vil få skikkelig diagnose.

Han får støtte av overlege Ingvild Saltvedt ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

- Jeg hadde vært bekymret om jeg var eldre nå, sier eldrebyråd Listhaug.

- Jeg trodde du ringte for å berolige oss om at kommunen selvfølgelig skal sende alle som trenger det på sykehus..?

- Det er klart at når kommunen mangler 90 millioner kroner, kan heller ikke vi trylle. Det blir lagt et langt større press på kommunene, og jeg deler frykten når det gjelder henvisninger.

Terskelen for å få sykehusbehandling vil øke for den eldre befolkningen. Det er ikke uten grunn at geriatere roper varsku.

Dette er aldersdiskriminering, mener Listhaug.

Hun peker på at utskrivingspraksisen er allerede blitt mer aggressiv.

- Folk blir utskrevet tidligere fra sykehusene, og liggetida har særlig gått ned for de eldre. Det er en kostnadsoverveltning fra stat til kommune som det ikke blir kompensert for.

FRYKTER LIV GÅR TAPT

Som Dagsavisen skrev i går, ble kjempesykehuset Ahus bygget uten en egen geriatrisk avdeling. Listhaug sier at selv om det er nedgang i eldrebefolkningen nå, vil det snu i 2020.

- Fra 2025 får vi en voldsom økning i antall personer over 80 år.

Oslo har også en stor andel innvandrere, som vi vet at har mer behov for helsehjelp.

De har for eksempel mer diabetes. Bystyret har bevilget penger til Aker som samhandlingsarena, men i framtida ville vi hatt behov for Aker som sykehus i tillegg til Ahus. Nå bygger man ned Aker før vi rekker å bygge opp det kommunale apparatet, sier Listhaug.

Hun sier at byrådet i Oslo har forsøkt å advare helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om dette i mange år.

- Man legger ned et av landets best drevne sykehus, Aker, og skaper fullstendig kaos på Ahus. Akuttjenestene er sprengt, mens man har et tipp topp akuttmottak på Aker som ikke blir brukt. Det eneste Strøm-Erichsen sier, er at hun har full kontroll. Det har hun ikke! Jeg frykter at liv vil gå tapt når man legger ned Aker, sier Listhaug.

Hun er ikke i tvil om at samhandlingsreformen egentlig er en sparereform.

- Det er greit at man skal hjelpe folk på lavest mulig nivå, men slik man legger det opp nå, vil økonomien styre.

RØDT OG FRP ENIGE

I Oslo har det vært tverrpolitisk motstand mot nedleggingen av Aker. Sentrale Ap-folk som Marit Nybakk og Jan Bøhler har demonstrert side om side med Frps ordførerkandidat Carl I. Hagen. Også ytterpunktene Frp og Rødt er på linje i denne saken.

- Medieoppslagene viser at Aker sykehus må brukes for å avhjelpe Ahus.

Vi trenger øyeblikkelig stans av nedleggingen av Aker og full utredning av konsekvensene. Selv om Helse Sør-Øst ikke snakker om det, er geriatrien på Aker fortsatt i sving. Nå må vi få til en oppbemanning, mener Rødts førstekandidat, Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes
(Foto: Creative Commons/
Ingar Steinholt)

Han sier at Aker er spesialisert på geriatri og medisin, mens Ahus har en kjempekapasitet på operasjon, men ingen geriatri ennå.

- Jeg tror ikke fagfolkene varsler uten grunn. Som Ap-statsråd burde Strøm-Erichsen lytte til de ansatte på sykehusene. De er nærmest pasientene og kjenner situasjonen, mens helsebyråkratene ser seg blinde på økonomiske kalkyler, hevder Moxnes.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar