onsdag 27. juli 2011

AKER TOK ØYEBLIKKELIG HJELP-PASIENTENE I KATASTROFEHELGEN

NESTEN INGEN OSLO-PASIENTER KOM TIL AHUS, MEN HELSEMINISTEREN KOM
(Romerikes Blad 27.07.2011)

Pasientene uteble fra akuttmottaket på Ahus i helga. Legene tror folk droppet å reise på sykehus på grunn av terrorangrepet.


Da det smalt i Oslo og på Utøya fredag ettermiddag, var Ahus i full beredskap: Ekstra kirurger og ansatte ble tilkalt, sju operasjonsteam sto klare, garasjen ble omgjort til operasjonssal, og alle pasienter på akuttmottaket ble flyttet til andre deler av sykehuset for å gi plass til skadde fra Regjeringskvartalet og Utøya.

ANSVAR FOR ÉN MILLION
De skadde i terrorangrepet kom imidlertid ikke til Ahus. Oslo Universitetssykehus hadde kapasitet nok. Mens Oslo Universitetssykehus jobbet på spreng for å redde de skadde etter terrorangrepet, fikk Ahus ansvar for alle andre pasienter fra Oslo som trengte øyeblikkelig hjelp innen gastrokirurgi og ortopedi. Innenfor disse to fagområdene fikk plutselig Ahus én million potensielle pasienter - dobbelt så mange som normalt.

HOLDT SEG HJEMME
Ahus trodde på forhånd de ville få 30 pasienter ekstra i døgnet og økt pågang på akuttmottaket. Det skjedde aldri.

-Overraskende få pasienter kom, sier kirurg Sheraz Yaqub.

Det kom ikke flere pasienter enn på en vanlig helg, til tross for at sykehuset hadde ansvar for alle fra Oslo. Søndag kveld hadde bare to pasienter kommet fra hovedstaden. Legene tror folk forsto at sykehusene var i full beredskap. Folk som ikke var alvorlig syke, lot dermed være å dra på sykehus, tror de.

-Folk med gallesmerter og forstoppelse holdt seg hjemme. De ville nok ikke belaste sykehuset mer. Flere sa de ville komme tilbake til uka, sier Yaqub.

KUNNE FÅTT PROBLEMER
Fredag lå 149 pasienter på akuttmottaket på Ahus. Det gikk ikke ut over pasientsikkerheten at alle disse måtte flyttes til andre deler av sykehuset på grunn av terrorangrepet, ifølge fungerende katastrofesjef Ståle Myhrvold. Men han tror sykehuset kunne ha fått problemer om flere hadde blitt skadd i angrepene og måtte fraktes til Ahus.

-Det ville blitt vanskelig å få tak i ambulanser. Det var ikke flere å oppdrive, sier Myhrvold.

De ansvarlige for sikkerheten ved sykehuset mener også pårørende ville fått problemer med å finne fram på grunn av dårlig skilting ved sykehuset.

TROR FOLK KOMMER NÅ
Bemanningen ved Ahus er nå på normalt nivå igjen. Sykehuset har ikke lenger ansvar for Oslo-pasienter innenfor ortopedi, men skal ta imot gastropasientene fra hovedstaden fram til fredag.

Sykehuset skal denne uka gjennomføre operasjoner som ble utsatt på grunn av terrorangrepet. I tillegg tror Myhrvold at folk som droppet legebesøket i helga, vil komme nå.

-Da må vi nok øke bemanningen igjen, sier han.


- - -

VIKTIG Å HA GOD KAPASITET

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte mandag Ahus for å få en orientering om hvordan sykehuset taklet beredskapssituasjonen.

Hun brukte anledningen til å berømme innsatsen til de sykehusansatte. Flere ansatte som ikke var på jobb, skal ha kommet til sykehuset uoppfordret for å hjelpe til.

-Det som skjedde på fredag, har rammet hele nasjonen. Men det er godt å se at vi ikke er lammet, og at institusjoner som sykehusene fungerer når det virkelig gjelder, sier hun.

Forrige uke skrev Romerikes Blad om kapasiteten på Ahus. Ahus var dimensjonert for en befolkning på 450.000. I dag er befolkningen som sykehuset har ansvar for, allerede 460.000. Allerede er akuttmottaket, psykiatrisk avdeling og kontorer for små.

-Sykehuset må vurdere hva de skal gjøre med situasjonen. Det er viktig at et sykehus har god kapasitet, sier hun.

I årets fire første måneder lå i gjennomsnitt 18 pasienter på gangen hver dag.

-Jeg vet at Ahus har jobbet hardt for å få pasientene inn på rom. Dette er noe de må jobbe videre med, sier hun.
.
.
.
.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar