onsdag 6. juli 2011

STATUS AKER SYKEHUS

Av Ann Karin Osode, 06.07.2011

Avdelinger som skal flyttes eller er stengt på Aker:

- Infeksjonsposten- nyåpnet(2009) med svært avansert teknologisk utstyr- Stengt og flyttet til Ullevål i 2010

- Ortopedisk avdeling- flyttes til Ullevål i slutten av august- I dag avlaster Aker både Ullevål og Ahus med ortopediske pasienter.

- Gastrokirurgisk avdeling - nyåpnet i 2008, flytting av den akutte delen starter i løpet av september- deretter gradvis til Ullevål- alt skal være flyttet over innen 2012.

- Akuttmottaket planlegges stengt i sommer- all akutthjelp skal tas i mot på Ullevål som fra før har sprengt kapasitet og i tillegg så er postene innover på sykehuset i svært dårlig forfatning med for liten plass og dårlig bemanning ( jmf rapport arb.tilsynet)


Aker sykehus' venner demonstrerer mot makta
på styremøtet i OUS  23.06.2011. (Foto: Robert S. Eik / VG)
- Karkirurgien, samlet fagmiljø på Aker- planlegges å flytte gradvis ut fra Aker til Riksen.

Splitter fagmiljøet. Flytting starter høsten/ vinteren 2011.

Hele avdelingen skal være flyttet i løpet av 2012.

- Urologisk avdeling- Nye og funksjonelle lokaler- planlegges å flyttes gradvis ut fra Aker. Konkrete planer foreligger ikke, men man vurderer å flytte den akutte delen først.

-Fire nye operasjonsstuer skal stenges i løpet av 2011 og ersatttes med 1-2 nye operasjonstuer på Ullevål som ikke er påbegynt ennå, men som skal inngå i det nye akuttmottaket på Ullevål som planlegges og vil stå ferdig i 2013? - Vil bruke 1 operasjonsstue til dagkirurgi på Aker.
.
Min kommentar:
Det er ikke så lenge siden all karkirugi og urologi ble besluttet samlet på Aker. Derfor ble det ombygging, oppussing og innkjøp av nytt utstyr. Og nå skal alt sammen sammen vekk.
.
2004: Fødeavdelingen avviklet

2004: Nytt opptaksområde  > Lokalsykehus for Follo-regionen

2006: All urologi fra Ullevål til Aker (for 600 000 innbyggere)

2007, mai: All karkirurgi fra Ullevål til Aker

Se. http://old.aus.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=770&I=5819&mids=166a197

Se også VGs artikkel http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10096276

Ivar Christensen
  • Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar